Eftersändning av frukostmötet, ITIL enklare med TRIM

TRIM är en komplett modell baserad på ITIL