Henrik Carlberg, ÅF

Henrik Carlberg gick Dataföreningen Kompetens utbildning Certifierad CIO, våren 2016