Björn Berg, Friluftsfrämjandet

Björn Berg gick Dataföreningen Kompetens utbildning Certifierad CIO, våren 2016