Certifierad IT-arkitekt Master

Marcus Holmberg, SCA, gick Dataföreningen Kompetens utbildning Certifierad IT-arkitekt