Certifierad IT-arkitekt Master

Pedro Leon, Skogsstyrelsen, gick Dataföreningen Kompetens utbildning Certifierad IT-arkitekt