Certifierad IT-arkitekt Master

Morgan Johansson, Ringhals, gick Dataföreningen Kompetens utbildning Certifierad IT-arkitekt