ISPMA-Product Manager svensk version

Kristin Svensson och Erik Bjernulf berättar om utbildningen ISPMA-Product Manager.