Certifierad förvaltningsledare

Tommy Smedberg gick utbildningen Certifierad förvaltningsledare 2014