Definitivus

Definitivus är ett kunskapsföretag och attityden försöker därför alltid vara lärande och vidareutvecklande. Varje uppdrag, kurs, möte med människor etcetera ska kunna ge utökad kunskap och erfarenhet.

En stor del av kunskapen handlar om IT på olika sätt, alltifrån IT-arkitektur till systemutveckling och drift.

Men en viktig ingrediens vad gäller framgångsrikt användning av IT är naturligtvis nytto-aspekterna för verksamheten. Här behöver man närma sig managementkonsultingens angreppssätt. Viktiga frågor blir kostnadseffektivitet och hela avvägningen mellan Funktioner – Kvalitet – Ledtid – Resurser – Risk.

Läs mer på www.definitivus.se

Utbildningsledare

Sven-Håkan OlssonSven-Håkan Olsson är särskilt intresserad av att kombinera verksamhetsnytta med teknikhöjd. Han har lång karriär som IT-konsult (applikationsarkitekt, systemdesigner, utvecklare, reviewer, utredare, upphandlare, kursledare, skribent). Medgrundare och teknikchef på Know IT 1990-2003.

Sven-Håkan har utsetts som en av "Sveriges topputvecklare" av Computer Sweden 2008, 2010 och 2012. Han skriver även blogginlägg och håller föredrag.