EIT Digital

EIT Digital är en ledande europeisk digital innovations- och entreprenörsutbildningsorganisation som driver Europas digitala omvandling.

EIT Digital investerar i strategiska områden för att påskynda marknadsupptagningen av forskningsbaserad digital teknik med fokus på digital industri, digitala städer, digital välbefinnande, digital infrastruktur och digital finansiering.

Läs mer på https://www.eitdigital.eu/