Knowit

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som, inom den allt snabbare digitaliseringen, skapar unika kundvärden genom att erbjuda gränsöverskridande leveranser från tre affärsområden, Experience, Insight och Solutions.

Det är förmågan att kombinera kompetenser inom design och kommunikation, managementkonsulting samt it, som skiljer oss från andra konsultbolag. Knowit består av cirka 2 000 medarbetare representerade på 14 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Danmark, Finland, och Tyskland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm.

Läs mer på www.knowit.se

Utbildningsledare

Teresa Teresa Thorsson, Strategic Management, Knowit, är ansvarig för PENG modellen sedan maj 2013 och jobbar med att utveckla modellen, hålla utbildningar och utföra PENG analyser.