Top of Minds

Top of Minds jobbar i nära samarbete med Genesee Academy LLC kring utbildningar och certifiering och Better BI Software AB som tillhandahåller licensförsäljning av datawarehouseprogramvara.

Top of Minds erbjuder ledande specialisttjänster inom hela datawarehousingområdet. Det innefattar modellering, ETL-utveckling, datawarehousearkitektur och projektledning.  Vi fokuserar på utveckling med ett agilt angreppssätt och vi använder bl.a. Data vault för att öka verksamhetsnyttan i de projekt vi deltar i.

Våra konsulter ingår i internationella standardiseringsorgan där vi bidrar till vidareutvecklingen inom området.  Vi samarbetar med och gästföreläser på högskolor i Sverige och Nordamerika samt föreläser frekvent på internationella konferenser och seminarier.

Vi är extra stolta över att vara ett jämlikt företag där vi strävar efter att vara lika många män som kvinnor. I dag är vi nästan 40% kvinnor vilket i vår branch är långt över genomsnittet, detta är något som skapar en fantastisk arbetsmiljö och kultur.

Läs mer på Topofminds.se