Agil portföljstyrning pm3Agil portföljstyrning med pm3

Skapa en snabbfotad samlad styrning för den totala portföljen
Vid förfragan

Efter utbildningen har du en djup förståelse för hur pm3 kan tillämpas för att säkra en strukturerad portföljstyrning med verksamhetens strategiska mål och vision som ledstjärna.

LÄRARE

Utbildningsledare

Erik Wiberg (002)

Erik Wiberg, På AB har 20 års erfarenhet som projekt-, förvaltnings-, program- och portföljledare och konsultchef inom olika branscher och organisationer. Som konsult har han specialiserat sig på frågor inom styrning, ledning och samverkan. 

Erik har en gedigen bredd i sin erfarenhet som sträcker sig från införande av DevOps inom Internet of Things till verksamhetsstyrning i internationella företag. Han har en bakgrund som PPS lärare och utbildare in om pm3.

Pia photo

Pia Olsson, även hon från På AB, har lång erfarenhet av förändrings- och transformationsarbete inom verksamhetsstyrning med särskilt fokus på projekt- och portföljstyrning. Som interimschef och i uppdrag har Pia även arbetat med utvecklingsarbete med stöd av process- och verksamhetsöversyner, samt uppbyggnad och utveckling av funktion för PMO (Project Management Office)/SRO (Strategy Realization Office).

Pia har erfarenhet av flertalet modeller och ramverk, både för projekt, portfölj och förändringsarbete, såsom Prince2, PPS, ProjektIl, PROPS/ XLPM, P3M3, Kotter. Pia har särskild erfarenhet av utveckling inom privata bolag, på alla nivåer, och ofta i gränslandet till IT.

Kursen genomförs tillsammans med vår samarbetspartner På AB.

PRAKTISK INFORMATION

Kursens upplägg

Upplägget omfattar tre moment. Första momentet är förberedelser i form av en kortare hemuppgift innan det efterföljande kurstillfället på 2 dagar. Därefter sker en uppföljning i form av ett coachande enskilt samtal efter ca en månad.

Kort efter anmälan får du en bekräftelse per e-post, tillsammans med all praktisk information. I priset ingår kursdokumentation, lunch och kaffe.

Kursmaterial

Ett par veckor innan starten skickas senaste versionen av modellen pm3 ut till dig som deltagare. Det är en stor fördel att ha läst materialet innan kursstarten.

Utbildningsmaterialet utgörs av pm3 modellbeskrivning, presentationsbilder samt material till gruppövningar. Kursmaterial


Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!