Data Scientist, FrukostseminariumAttrahera, utveckla och behålla Data Scientists

Avgörande för en datadriven organisation

Attrahera, utveckla och behålla Data Scientists – Avgörande för en datadriven organisation

En affärsinriktad Data Scientist är en nyckelroll i alla organisationer med en ambitiös digitaliseringsagenda. Under detta kostnadsfria frukostseminarium tittar vi på hur strategiska mål, knutna till digitalisering, är beroende av en stark analytisk förmåga i organisationen. 

Att lyckas med digitaliseringen handlar inte bara om att köpa in rätt systemlösningar för att samla och analysera data, utan det är helt avgörande att etablera affärsnära Data Scientist-roller och besätta dem med rätt personer. 

Som med många specialistroller krävs speciella HR-strategier för att lyckas med detta långsiktigt. I detta frukostseminarium går vi igenom hur en sådan strategi bör utformas, vanliga fallgropar och hur en ambitiös individuell utvecklingsplan är en viktig bärande del i en sådan strategi. Vi går igenom drivkrafter som förklarar det ökande intresset för data, analys och därmed Data Scientist-rollen. Vi tittar på vilka olika innebörder som kopplas till rollen och vilka som är mest intressanta ur ett affärsperspektiv. Vidare tittar vi på vilka egenskaper som är viktiga att rollbeskrivningen omfattas av, för att den ska bidra till att nå organisationens strategiska affärsmål och varför de är viktiga. 

Vi går även igenom HR-aspekterna "attrahera, utveckla och behålla" för en typisk Data Scientist och på vilket sätt en ambitiös utvecklingsplan kan stärka den långsiktiga affärsnyttan i rollen. 

Det blir många exempel från verkligheten och vi har även med en livs levande Data Scientist som ger extra tyngd till diskussionen!

Målgrupp

Målgruppen för detta seminarium är chefer och beslutsfattare.

Agenda

Kaffe och smörgås serveras från kl. 08:00, presentationen börjar kl. 08:30. Vi kommer även presentera vår utbildning Certifierad Data Scientist.

Vi ses den 7 september, kl. 08:00-09:30 på F7 Möten & Konferens, Fleminggatan 7, Stockholm. Varmt välkommen!

Föreläsare

Tor Kamsvåg

Tor Kamsvåg är grundare och VD för Strategic Analytics @Ferrologic, vars vision att bygga organisationers analytiska förmåga och kultur. Han verkar som managementkonsult inom BI & Analytics-området med gedigen erfarenhet inom organisations-, kompetens- och strategiaspekter för verksamheter med en ambitiös analytisk agenda.  


Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!