Informationsmodellering och modelleringslösningar+Modelleringsmönster

Fördjupa din kunskap inom informationsmodellering
Vid förfragan
Det finns många sätt att representera ett visst modelleringsproblem. För en och samma situation finns flera mönster att välja mellan och en erfaren informationsmodellerare har många modelleringsmönster i sin erfarenhetsbank.

Kunskapen om varje mönsters användbarhet, dess styrkor och svagheter är själva kärnan inom informationsmodellering. Kursen lär dig veta hur och när man ska välja vilket mönster och hur man ska kombinera dessa till en helhet.

Kursen omfattar tre dagar.

Våra övriga utbildningar inom området.

Kunskapen om varje mönsters användbarhet, dess styrkor och svagheter är själva kärnan

Syfte

Kursen ger dig

Efter kursen kommer du som deltagare ha en bred repertoar av modelleringsmönster. Du erhåller också en förtrogenhet med modelleringsprocessen, hur man kan prova alternativa synsätt på ett problem samt hur man steg för steg närmar sig en modell som representerar kärnan i problemet.

Målgrupp

Kurs för dig som

Kursen riktar sig till dig som arbetar med informationsmodellering i någon form och önskar fördjupa ditt kunnande.

  • I informationsmodellering innefattar vi alla modelleringstekniker och syften som omfattar resurs-, begrepps- och informationsperspektivet så som:
  • Datamodellering
  • Databasmodellering
  • Begreppsmodellering
  • Informationsmodellering
  • Objektorienterad design av programvara
  • Klassmodeller
  • Objektmodeller

Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!