Acceptanstest, Acceptansperspektivet, Kravställning Acceptans på riktigt

Bli bättre utrustad för att jobba med acceptans redan från kravställning
Förmedlande
Acceptanstest är inget nytt, men med ändrad syn på det får vi effekt, på riktigt. Det gäller att först ta reda på vilken önskad effekt vi vill uppnå. Sedan via interaktion, samspel och åtagandekultur, som är några av hörnstenen i agila arbetssätt, kan vi se till att vi har ett gemensamt fokus på effekt utifrån våra olika roller t.ex. utvecklare, analytiker, produktägare och diverse verksamhetsrepresentanter.

Acceptanstest blir ofta en upprepning av tidigare tester. Två vanliga scenarion: 1) Leveranssidan har gjort sitt jobb och acceptanstestet bara blir en upprepning av redan genomförde tester, eller 2) Leveranssidan har inte gjort sitt jobb, varpå en alltför detaljfokuserad jakt på fel som bör ha upptäckts tidigare uppstår. I bägge scenarion saknas fokus på nytta istället för på system. Vår kurs ger en ny syn på kvalitet, acceptans och rollen som acceptanstest spelar.

Vi går igenom ett ramverk för acceptans som täcker områden definitioner, ansvar, beteende och effekt. Genom att jobba med ett aktuellt praktikfall får du ”hands-on” kännedom av tekniker som leder till lösningar som ger effekt på riktigt. 

TEORI & PRAKTIK

  • Under kursen får du
  • Praktiska tips och övningar som du kan använda dig av i ditt dagliga arbete
  • Förstå visionen, engagera i visionenIntressentanalys och acceptans från olika perspektiv
  • Acceptans i samband med kravställning – testidéer och acceptanskriteria
  • Utföra testning med acceptansperspektiv
  • Dra slutsatser och göra rekommendationer
  • Ta fram och jobba med checklistor

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som brinner för att IT-lösningar ska verkligen ge nytta till de olika intressenterna. Du kanske jobbar med acceptansledning, inom kravställning, i utvecklingsteamet eller med själva acceptanstestningen. Exempelvis: testledare, testare, kravhanterare och systemanalytiker, systemutvecklare, produktägare, projektledare, Scrum Master.


Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!