Agila tekniker för kravAgil kravhantering

Kravarbete i en agil miljö
Förmedlande

I denna kurs tar vi upp förutsättningar och framgångsfaktorer att arbeta med kravarbete i en agil miljö.

Dag 1

Innehåll

 • Förutsättningar och framgångsfaktorer
 • Vad innebär agil utveckling i praktiken?
 • Introduktion till Scrum, DSDM, Lean och Kanban
 • Nyttan med agila krav
 • Så lyckas du med kravarbetet – tips och fallgropar
 • Teamet – det agila projektets förutsättning
 • Planera kraven
 • Översiktlig planering - vision, epic, roadmap
 • Planera din sprint (iteration) effektivt
 • Praktisk hantering av sprint backlogs/kravlistor
 • DoD (Definition of done)
 • Praktiskt kravarbete
 • Personas – fiktiva karaktärer för ökad nytta
 • Beteendedriven utveckling (BDD) – tydliga krav med Gherkin
 • Användarberättelser (user stories) på olika nivåer
 • Nedbrytning av agila krav
 • Dokumentera ”good enough”
 • Besluta ”JIT” (Just in Time)
 • Spike – ett sätt att experimentera
 • Utforskande krav – smarta scenarier
 • Prioritering och estimering
 • Hur lång tid tar det?
 • Tekniker, till exempel schabloner, planning poker och t-shirtstorlekar
 • Idealdagar – hur mycket hinner vi egentligen?
 • Prioriterade sprint backlogs/ kravlistor
 • Rangordna kraven med hjälp av t.ex. parvis jämförelse
 • Leveransplanering
 • Mät framgång!
 • Retrospektiv ur ett kravperspektiv (återblick)
 • Vad gick bra och vad kan vi göra bättre?
 • Demo
 • Uppföljning och förvaltning av krav
 • Håller estimat och prioriteringar?

Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!