Agil portföljstyrning pm3Agil portföljstyrning med pm3

Skapa en snabbfotad samlad styrning för den totala portföljen
Vid förfragan

Du som deltagare får chansen att diskutera dina frågeställningar och funderingar med både övriga deltagare och kursledaren.

Efter utbildningen har du förmågan att förstår hur pm3 kan tillämpas för att säkra en strukturerad portföljstyrning med verksamhetens strategiska mål och vision som ledstjärna. Du har fått chansen att diskutera dina frågeställningar och funderingar med övriga kursdeltagare och kursledare.

Du kan steg för steg bygga upp en fungerande flexibel struktur för portföljstyrning med syfte att samstyra projekt och förvaltning och på så sätt öka verksamhetstödet och sänka kostnaderna.

Kursen ger en teoretisk grund för att förstå pm3:s modellkomponenter och grundperspektiv. Du får också många praktiska exempel och möjligheter till träning. Vi använder oss av praktikfall och grupparbeten som är baserade på verkliga situationer där deltagarna använder pm3 för att lösa utmaningar inom agil portföljstyrning.  

Ett stort fokus läggs på konkreta sätt, oavsett modell, att säkerställa framgång vid införande av portföljstyrning med processer och organisation genom identifiering av framgångar och fallgropar. Vi fokuserar även på förändringsledning för att säkerställa förändrat beteende samt metodiskt praktiskt arbete för att bygga effektiv och flexibel struktur. Under utbildningen blandar vi genomgångar i föreläsningsform med grupparbeten, praktikfall och diskussioner. Dessa är baserade på verkliga situationer där deltagarna får använda pm3 för att lösa upp utmaningar i portföljstyrning.

Dag 1-2

Innehåll

 • Agil portföljstyrning och pm3
 • Vad är portföljstyrning?
 • Nyttan med portföljstyrning
 • Vikten av verksamhetsdriven målstyrning
 • Införande av styrning
 • Varför behövs förändringsledning och vad är det?
 • Hur skapas bestående förändringar?
 • Hur ska man införa portföljstyrning med pm3?
 • Hur skapas en samlad styrning och ledning för den totala uppdragsportföljen?
 • Konkreta råd för bemanning av roller för portföljstyrning
 • Så skapar du tydliga beslutsvägar och roller
 • Löpande portföljstyrning
 • Hur säkrar man att portföljen bidrar till övergripande mål och strategi för verksamheten?
 • Hur styr man snabbfotade förändringar i portföljen?
 • Hur skapas förutsättningar för en portföljstyrning som är väl synkroniserad med verksamhetens övriga styrprocesser och beslutsfattande?
 • Hur säkrar du med hjälp av portföljstyrning en effektivare användning av resurser och kompetenser?
 • Hur kan en funktion se ut som stöttar denna process? – Portföljkontor/Strategy Realization Office
 • Framgångsfaktorer och fallgropar vid införande av portföljstyrning
 • Viktiga vägval i införandet av en strukturerad portföljstyrning – lär av exempel på hur portföljstyrning införts i andra organisationer
 • Faktorer som påverkar organisationens förmåga till effektiv portföljstyrning
 • Bedömning av en organisations mognad för att hitta nästa steg mot en samlad portföljstyrning
 • Praktiska metoder för hur man effektivt inför portföljstyrning
 • Konsekvenser vid olika tillämpningar av pm3 införande    

Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!