Agil portföljstyrning pm3Agil portföljstyrning med pm3

Skapa en snabbfotad samlad styrning för den totala portföljen
Vid förfragan
I en omvärld som förändras allt fortare, och med större upplevd osäkerhet, krävs det att organisationer blir mer snabbfotade. Med stöd av struktur och arbetssätt med fokus på enkelhet, helhet och värdeskapande, kan organisationer agera och leverera den nytta som krävs genom agil portföljstyrning. I kursen Agil portföljstyrning med pm3 fokuserar vi på de viktigaste framgångsfaktorerna för en effektiv flexibel styrning av såväl förvaltnings- och  utvecklingsportföljen, de vill säga styrning av verksamhetsutvecklingen.

Utbildningen ger dig lösningar för de mest aktuella utmaningarna och att bedriva ett effektivt portföljstyrningsarbete där pm3:s portföljstyrningsmodell fungerar som ett effektivt stöd. Du får ett handgripligt stöd i hur du involverar verksamheten i styrningen av verksamhetsutvecklingen och hur den behöver vara strukturerad för att ge verklig nytta, d.v.s. för att effektivt uppnå rätt effekter för verksamheten kopplat till strategi och mål.

I grupparbeten och diskussioner får du som kursdeltagare träna dina förmågor och lära av konkreta exempel från verkligheten, dela erfarenheter med övriga deltagare samt interagera med kursledare.

Bedriv ett effektivt och agilt portföljstyrningsarbete med fokus på målstyrd verksamhetsnytta och effektivt resursutnyttjande

Syfte

Vad kursen ger dig

Kursen syftar till att ge dig förmågan till snabbfotad och verksamhetsfokuserad portföljstyrning. Genom process och organisation samt implementering av styrning, i kombination med förändringsledning, lär vi dig att lyckas. Modellen pm3 dig ett gediget stöd för att skapa ett bättre samarbete mellan verksamhet och IT.

Målgrupp

Kurs för dig som

Kursen vänder sig till dig som kanske redan jobbar med pm3 men vill öka din organisations förmåga att agera flexibelt och snabbfotat i den föränderliga omvärlden, och på så sätt få ut mer nytta av förändringsarbetet. Den vänder sig också till dig som arbetar med portföljstyrning och vill implementera samt utveckla nya effektiva metoder och verktyg som skapar motivation för att på så sätt bidra till din organisations mognadsresa inom styrning och samverkan.

Du som idag agerar i följande roller kan ha stor nytta av kursen: IT-chef, IT-samordnare, portföljansvarig, projektkontorsansvarig, enhetschef i verksamheten, IT-strateg, verksamhetsarkitekt, verksamhetsutvecklare, systemförvaltningschef, utvecklingschef, modellansvarig och CIO.


Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!