Kurs Artificiell IntelligensAI, teknik och tillämpningar

Artificiell Intelligens som katalysator för förändring av verksamheten
Vid förfragan
Artificiell Intelligens, AI, har fått ett uppsving på senare tid och många är intresserade av att använda AI-tekniker. Av den anledningen behövs det fortfarande mer information om vad som finns och vad man kan göra med AI. Denna kurs ger en inblick i AI-tekniker och tillämpningsområden. Under utbildningen får deltagarna tillämpa olika tekniker inom det egna verksamhets- och arbetsområdet.

Kursen behandlar teori inom de olika AI-teknikerna och tillämpningsområden för vardera teknik. Det inkluderar områden såsom hantering av kunskap i system, olika varianter av agenter, hantering av naturligt språk och maskininlärning. Huvudfokus i kursen är hur de olika teknikerna kan användas i respektive deltagares arbetssituation. För att befästa kunskaperna kommer deltagarna få arbeta med de olika teknikerna med hjälp av systemstöd (dessa ger fullvärdigt stöd och du som deltagare behöver inte ha programmeringskunskaper). 

  • Utbildningen ger dig
  • AI-tekniker och tillämpningsområden
  • Insikt i möjligheter och fallgropar
  • Insikt i olika programvaror, bland annat Machine Learning
  • Tillämpning inom detagarens egna verksamhetsområde

Många analytiker menar att företag och organisationer som inte anammar AI kommer att hamna på efterkälken. Men det är inte lätt att veta vilka AI-tekniker man kan nyttja i sitt företag. Kursen ger dig även verktygen för att kunna bedöma införandet av AI i verksamheten. Du får en förståelse för när det både är lämpligt att tillämpa AI i verksamheten och när det bör undvikas. 

Målgrupp

Kursen är för dig som vill veta mer om AI och förnya sin verksamhet och/eller sina arbetsuppgifter. Kurser kräver inte några programmeringskunskaper. 

Lärare

Anne

Anne Håkansson är docent i datavetenskap vid KTH, Sverige. Hon är även professor vid, IFI, UIT, Tromsö, Norge. Anne har 25 års erfarenhet som lärare och forskare i AI-områet och har utvecklat flera olika AI-system som stödjer beslut och programmering. Annes forskning är främst inom kunskaps- och resonemangs strategier, och förhandling i samarbetande, distribuerade och självorganiserade komplexa system, IoT och CPS, men även  dynamiska smarta multisystem och nätverk. Andra forskningsintressen är intelligenta hjärn-inspirerade artificiella system. Anne Håkansson har arbetat med många näringsrelaterade studentprojekt inom AI och hon är en flitigt anlitad talare vad gäller Artificiell intelligens, dess möjligheter och problem och framtidsutsikter.

Ronald

Ronald L Hartung är professor i datavetenskap Ohio, USA. Han arbetar som senior forskare vid The Design Knowledge Company Dayton, Ohio, USA. Ronald har 40-årig erfarenhet av utveckling av AI-system för bland annat Bell Labs och har stor erfarenhet som lärare och forskare inom AI. Ronald L Hartung bygger ett kunskapsbaserat interaktivt system som tillsammans hjälper en användare med ledarskapsproblem. Hans andra forskningsintressen är intelligenta interaktiva agenter, biologiskt inspirerade artificiella neurala system och naturlig språkförståelse. Hans industriella erfarenhet inkluderar naturliga språkgränssnitt och multi-tier-webbgränssystemsarkitektur, som används för systemutveckling för internetbaserade system. 

 


Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!