Kurs Artificiell IntelligensAI, teknik och tillämpningar

Artificiell Intelligens som katalysator för förändring av verksamheten
Artificiell Intelligens, AI, har fått ett uppsving på senare tid och många är intresserade av att använda AI-tekniker. Av den anledningen behövs det fortfarande mer information om vad som finns och vad man kan göra med AI. Denna kurs ger en inblick i AI-tekniker och tillämpningsområden. Under utbildningen får deltagarna tillämpa olika tekniker inom det egna verksamhets- och arbetsområdet.

Kursen behandlar teori inom de olika AI-teknikerna och tillämpningsområden för vardera teknik. Det inkluderar områden såsom hantering av kunskap i system, olika varianter av agenter, hantering av naturligt språk och maskininlärning. Huvudfokus i kursen är hur de olika teknikerna kan användas i respektive deltagares arbetssituation. För att befästa kunskaperna kommer deltagarna få arbeta med de olika teknikerna med hjälp av systemstöd (dessa ger fullvärdigt stöd och du som deltagare behöver inte ha programmeringskunskaper). 

  • Utbildningen ger dig
  • AI-tekniker och tillämpningsområden
  • Insikt i möjligheter och fallgropar
  • Insikt i olika programvaror, bland annat Machine Learning
  • Tillämpning inom detagarens egna verksamhetsområde

Många analytiker menar att företag och organisationer som inte anammar AI kommer att hamna på efterkälken. Men det är inte lätt att veta vilka AI-tekniker man kan nyttja i sitt företag. Kursen ger dig även verktygen för att kunna bedöma införandet av AI i verksamheten. Du får en förståelse för när det både är lämpligt att tillämpa AI i verksamheten och när det bör undvikas. 

Målgrupp

Kursen är för dig som vill veta mer om AI och förnya sin verksamhet och/eller sina arbetsuppgifter. Kurser kräver inte några programmeringskunskaper. 

Lärare

Anne

Anne Håkansson, docent och lektor i datavetenskap vid KTH Royal Institute of Technology. Annes forskningsintressen ligger inom modellering och visualisering av kunskaps- och resonemangsstrategier i intelligenta system. Hon har även arbetat med sökalgoritmer som använder meta-agenter i multi-agent-system. Anne Håkansson har varit ambassadör för Uppsala kommun och är en flitigt anlitad talare vad gäller Artificiell intelligens och framtiden. Hon tilldelades utmärkelse för utstående bidrag till KES 2012.

Ronald

Dr. Ronald Hartung är ordförande för datavetenskap vid Franklin University, Columbus, USA. Han är huvudforskaren som bygger ett kunskapsbaserat interaktivt ämne som tillsammans hjälper en användare med ledarskapsproblem. Hans andra forskningsintressen är intelligenta interaktiva agenter, biologiskt inspirerade artificiella neurala system och naturlig språkförståelse. Hans industriella erfarenhet inkluderar naturliga språkgränssnitt och multi-tier-webbgränssystemsarkitektur, som används för systemutveckling för internetbaserade system. 


Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!