Blockchain, Bitcoin, BlockkedjeteknikBlockchain Technology

Blockkedjor från grunden
Världen står inför den största förändringen sedan Internet slog igenom och denna gång har tekniken namnet Blockkedja. Likt med Internet är det svårt att förutspå exakt hur blockkedjor kommer att förändra världen och hur de ska tillämpas. Vi har därför tagit fram en kurs som ger dig en grundläggande teoretisk och teknisk förståelse för blockkedjeteknik. 

Du som deltagare kommer få lära dig den teori som blockkedjor bygger på och förstå hur dess funktion kan garanteras ur ett spel-teoriskt perspektiv. 

Utbildningen innefattar även praktisk tillämpning; genom kodexempel och livekodning får deltagarna själva möjligheten att koda egna lösningar. Exempel på områden som täcks av praktiska tillämpningar är transaktioner, blockvalidering samt blockpropagering. Utbildningen täcker även kryptografiska koncept som exempelvis hashfunktioner och elliptiska kurvor. Kursen fokuserar främst på publika och decentraliserade blockkedjor.

Genom kodexempel och livekodning får deltagarna själva möjligheten att koda egna lösningar. 

SYFTE

Kursen ger dig

Efter kursen får du som deltagare en grundläggande förståelse för hur blockkedjeteknik fungerar ur ett teoretiskt samt tekniskt perspektiv. Du får en förståelse för potentiella användningsområden samt en förståelse för applikationer där andra teknologier i dagsläget är mer lämpliga.

Målgrupp

Kurs för dig som

Kursen vänder sig arkitekter, utvecklare och tekniska chefer som vill lära sig hur blockkedjeteknik fungerar från grunden och är i behov av att förstå teknikens potentiella användningsområden. Utbildningen kan användas som grund för att bättre kunna fatta beslut huruvida ett blockkedjeprojekt bör genomföras eller ej, samt för att praktiskt arbeta med tekniken.

Om utbildningen


Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!