Certifiering för produktchefer och produktägareCertified SAFe 4.6 Product Manager/Owner

Certifierad SAFe PM/PO
Certifiering
Detta är en kurs där du får fördjupa din skicklighet som produktchef eller produktägare och vässa din förmåga att hantera multipla backlogs och intressenter i en komplex verklighet.

Denna unika kurs väver samman det uppskalade agila perspektivet med produktutvecklingsmetoder i framkant, såsom Lean StartUp, Agile Value Management och mycket mer.

Efter genomförd utbildning har du som deltagare de verktyg och kunskapen som behövs för att skriva Epics, Features och User Stories i en storskalig agil verklighet med hjälp av principer från Scaled Agile Framework. 

Du kommer också att få en stabil grund i hur man leder små och stora program (multi-team strukturer) i ett Lean-Agilt företag. 

I utbildningen ingår också ett test för att bli Certifierad SAFe Product Manager/Product Owner.

 • Vad du får ut av denna Deep Dive:
 • Hur du kraftigt kan öka leveransen av värde ut ur din organisation
 • Praktisk förståelse för hur du hanterar backloggar i komplexa organisationer 
 • En internationellt gångbar certifiering från Scaled Agile som kvittens på din kunskap
 • Ett tydligt nästa steg i din personliga och din organisations utveckling
 • Moderna kunskaper i att identifiera och hantera värde

SYFTE

Kursen ger dig

 • Under kursen går vi igenom:
 • Principer för multipla backlogs och produktägarhierarkier
 • Affärsmannaskap och värdeskapande
 • Hur man systematiskt kan arbeta med innovation
 • Principer för värdeströmmar
 • Hur man kan organisera värdedrivna produkter och organisationer efter värdeströmmar

MÅLGRUPP

Kurs för dig som

 • Scaled Agile PM/PO Deep Dive riktar sig exempelvis till dig som är verksam som:
 • Produktchef
 • Produktägare
 • Produktledare
 • Konsult
 • Linjechef
 • Lean-Agile ledare
 • Agil Coach
 • Scrum Master
agile-extreme-logga-safe 

Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!