Affärsmodeller som fungerar och värdeerbjudanden som säljer
Vid förfragan
Certifiering
Kursprogrammet består av en introduktion online följt av åtta schemalagda utbildningsdagar indelade i fyra block om vardera två dagar. Förutom den schemalagda tiden ingår inläsning av litteratur, hemuppgifter samt projektarbete. 

I den introducerande utbildningen online lär du dig grunderna i affärsmodellering med Business Model Canvas. Vi beräknar att du behöver lägga cirka åtta timmar för denna del.

Block 1

 • Förstå och analysera affärsmodeller
 • Affärsarkitektur – ett nytt sätt att se världen  
  Vi skapar en helhetssyn på affärsarkitektur och hur den för samman affärsstrategi, affärsmodeller, förmågor, processer, IT, organisation och ledarskap. Hur vi bygger en adaptiv arkitektur i verksamheten och möjliggör en ökad kapacitet att genomföra strategiska val och snabbare ta tillvara på nya möjligheter. 
 • Affärsmodellering 
  I online-utbildningen får du grunderna i visuell affärsmodellering med Business Model Canvas, för att sedan i ett flertal övningar (där vi använder både verkliga och fiktiva affärsmodeller) träna dig till mästare i att utveckla affärer med olika syften.
 • Omvärldsanalys
  I flera övningar använder du omvärldsanalys för att identifiera trender, marknadsförutsättningar, branschkrafter och makroekonomi och hur de påverkar affärsmodellen men framförallt hur en affärsmodell kan utnyttja förändringar i omvärlden och uppnå en bättre position.
 • Finansiella nyckeltal
  Kommunikation är viktigt, det finansiella språket är standardiserat och globalt. Vi gör en snabb genomgång av de vanligaste finansiella begreppen och nyckeltalen och diskuterar varför de används och vad de betyder.
 • Identifiering och analys av affärsmodell(er) 
  Hur du praktiskt gör för att identifiera en verksamhets affärsmodell(er). Vi använder ett flertal företagscase för att lära oss att med olika syften identifiera en verksamhets affärsmodell(er) och på vilka grunder affärsmodellerna särskiljer sig samt interagerar med varandra.

Block 2

 • Innovation av affärsmodeller
 • Innovation och design av värdeerbjudanden 
  Att utveckla eller anpassa ett erbjudande till ett specifikt kundsegment är skillnaden mellan framgång och misslyckande. Du lär dig en strukturerad innovationsmetod som skapar nya insikter i hur ett attraktivt erbjudande utvecklas.
 • Kundsegmentering
  Modern kundsegmentering har en sak gemensamt, ett fokus på kundens behov och det jobb kunden vill få utfört. Du lär dig grunderna och får med online-utbildning en förståelse i kundsegmentering för att sedan i olika övningar träna dig att genomföra kundsegmentering i praktiken.
 • Designtänkande och tjänstedesign
  Lösningar av kunders behov erbjuds i allt högre grad som tjänster, men hur går det praktiskt till att förflytta sig från produkter till tjänsteutveckling? Du får en enkel och pragmatisk metod som sammanför kundbehov och affärsmodellens förmåga att tillfredsställa behoven med maximal kundupplevelse.
 • Differentiering och att skapa nya marknader
  De flesta verksamheter upplever en allt hårdare konkurrens och söker sig alternativa marknadspositioner. I online-utbildning delar vi grunderna och får en förståelse för differentiering för att sedan i insiktsfulla övningar utforska gränserna på en reell marknad. Vi använder oss av metoden ”Blue ocean strategy”.

Block 3

 • Designa och testa affärsmodeller
 • Affärsmodells-mönster
  Hur kan erfarenheter som andra gjort utnyttjas i den egna verksamheten? Genom att använda generiska affärsmodells-mönster får du kraftfulla verktyg att analysera och designa den egna verksamheten och ta tillvara erfarenheter från andra branscher.
 • Provtrycka erbjudanden och affärsmodeller 
  Affärsutveckling är ett risktagande. Hur minskas risken till en hanterbar nivå? Vi använder metoden ”Lean startup” som grund och i övningar och diskussion tränar vi oss i hur agil metodik kan användas i alla typer av verksamheter.
 • Förmågor och processer
  Hur ser man rent praktiskt till att affärsstrategin, verksamhetsförmågor och affärsprocesser hänger ihop? Här får du tips och idéer och får också öva på att se sambanden och snabbt kunna identifiera var du gör störst nytta som affärsarkitekt.
 • Hållbar affärsutveckling 
  Hur skapar man en hållbar affärsutveckling? Förväntad livslängd på en affär blir allt kortare och det blir därför väsentligt att skapa vågor av affärsmodeller. Vi analyserar olika tillämpningar och tränar i att analysera och hantera portföljer av affärsmodeller.
 • Visuell kommunikation
  Vi tar med dig på en kreativ och lärorik resa in i det visuella språket. I praktiska övningar får du lära dig storytelling och grafisk visualisering.

Block 4

 • Realisera affärsmodeller och certifiering
 • Organisation och företagskultur
  Här får du insikter i olika typer av organisationer och dess fördelar/nackdelar i specifika situationer. Du får även lära dig ett verktyg för att designa, kommunicera och implementera önskade förändringar i din organisationskultur.
 • Framgångsrikt strategiarbete på en tuff marknad (Case study)
  Vi går igenom hur ett stort företag på den globala marknaden framgångsrikt använder strategiarbetet för sin utveckling på kort och lång sikt.
 • Planera och genomföra workshop i affärsutveckling
  Vi delar beprövade upplägg av affärsutvecklingsworkshops och övar på egna exempel följt av reflektion och diskussion.
 • Examinering
  Under utbildningen har du tillsammans med din grupp arbetat med att bygga en innovativ och lönsam affär i en tuff marknad. Här får ni nu presentera er affärsmodell inför en expertpanel.

Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!