Affärsmodeller som fungerar och värdeerbjudanden som säljer

Affärsmodellen – en central komponent i utbildningen

Affärsmodellen ger dig som arbetar med strategisk affärsutveckling en helhetsförståelse för hur affärslogiken är uppbyggd och fungerar. Utbildningen lär dig hur du får förmågorna i en modern affärsverksamhet att passa ihop och samverka för att skapa en adaptiv och långsiktigt hållbar plattform.

För en affärsarkitektur innebär det att vara säkrad mot snabba omvärldsförändringar, skalbar om marknaden växer och flexibel när ditt värdeerbjudande vidareutvecklas.

Som affärsarkitekt arbetar du nära affärsledning, affärsutvecklare och produktägare. Du bidrar med förmågan att fånga upp de arkitekturella kraven utifrån affären, designa nya eller förbättrade affärsmodeller samt skapa rätt förutsättningar för att implementera dessa i processer, IT-stöd och organisation. En annan betydande förmåga är att kunna kommunicera och driva innovation och strategisk affärsutveckling.

Allt detta ger vårt certifierande program dig!

Rollen har funnits i cirka 10 år och sedan 2006 har Dataföreningen Kompetens certifierat över 400 affärsarkitekter. Vi samarbetar med IRM Business Innovation för utveckling av kursinnehållet.

Utbildningens struktur

  • Utbildningen är uppbyggd efter de olika faserna i utvecklingen av affärsmodeller:
  • Analysera och fördjupa kunskapen om samhälle, kunder, konkurrenter och teknik samt nuvarande affärslogik
  • Innovera förbättrade eller helt nya strategier, erbjudanden och affärsmodeller 
  • Designa och testa alternativa affärsmodeller till dess att du hittat den som fungerar på marknaden
  • Realisera vald prototyp i organisationens förmågor, processer och it-stöd

stämpelVisualisering är ett kraftfullt verktyg för att skapa en effektiv dialog kring komplexa frågor. Du kommer att få lära dig grunderna i visualisering och storytelling.

Osterwalders ramverk

Kursinnehållet är baserat på Alexander Osterwalders ramverk för affärsmodeller.

The Business Model Canvas

Ramverket har en vänster- och en högersida. I mitten finns värdeerbjudandet, kring vilket affären uppstår. Till vänster finns de kompetenser, resurser och partners som krävs för att producera erbjudandet.

Till höger finns kunderna, kundrelationerna och kanalerna för att nå dem. När kunderna konsumerar uppstår intäktsflöden. Att producera erbjudandet drar kostnader.

Om affärsmodellen fungerar blir det sammantaget ett positivt resultat. Ramverket förenar helt enkelt strategi och strukturer i en kommunicerbar bild.

Lärare

Utbildningsledare

Robert ElmRobert Elm är konsult och kursledare med passion för affärs- och verksamhetsarkitektur. Han har lång erfarenhet från affärs-, produkt- och ledarutveckling inom både industri- och tjänstesektorn i Europa och Asien.

Torbjörn OlssonTorbjörn Olsson är konsult inom förändringsledning och verksamhetsanalys med fokus på uppdrag inom strategi, program- och projektledning, organisationsutveckling samt mentorskap och ledarutveckling. Han har arbetat med projekt inom privat verksamhet samt har en omfattande internationell erfarenhet från Europa, Asien och Nordamerika.

I programmet medverar flertalet lärare med gedigen erfarenhet i strategi- och företagsutveckling samt gästföreläsare som delar med sig av värdefulla erfarenheter från verkligheten.

Kursen genomförs tillsammans med vår samarbetspartner IRM.

PRAKTISK INFORMATION

Utbildningens upplägg

Certifierad affärsarkitekt Master omfattar en kombination av modern och effektiv pedagogik. Allt för att du ska ta dig till nästa nivå av färdigheter på ett effektivt och kraftfullt sätt. 

Som förberedelse inför varje block ska en online-utbildning samt inläsninguppgifter genomföras. Vi beräknar att du behöver lägga cirka 8 timmar för denna del av utbildningen.

Business Model Canvas online training

Därefter fortsätter du med 8 schemalagda utbildningsdagar, cirka 65 timmar indelade i 4 block om vardera 2 dagar. Här varvar vi teoripass med praktiska gruppövningar i att designa och implementera affärsmodeller som fungerar. Dessutom gästas vi av erfarna gästföreläsare.

Utbildningen kräver lika mycket tid utanför lektionerna som för den schemalagda tiden. De enskilda studierna består i att läsa kurslitteratur, göra inlämningsuppgifter, förbereda anföranden inför kursen.

Många brukar använda kvällarna mellan två direkt följande kursdagar till grupparbete. Utbildningen avslutas med ett större examensarbete.

Kursen omfattar åtta dagar. Kort efter anmälan får du en bekräftelse per e-post, tillsammans med all praktisk information.

Certifiering

Utbildningen ger möjlighet till certifiering. Det bör betonas att deltagande inte automatiskt leder till certifiering. För certifiering krävs godkänt på genomfört grupparbete, genomförda och godkända på enskilda inlämningsuppgifter, 100 procents närvaro samt aktivt och uppmärksamt deltagande i praktiska övningar.

För dig som är certifierad enligt det tidigare programmet kommer en kortare uppdateringskurs för uppgradering till certifieringen DFK-CAA Master.

Internat

Utbildningen är förlagd till internat. Kostnad för internat (kost och logi) ingår ej i deltagaravgiften och uppgår till SEK 2 770 exkl. moms per avsnitt, totalt SEK 13 850 kr exkl. moms.

Övernattning är önskvärt för att på bästa sätt delta och tillgodogöra dig utbildningen då kvällsarbeten/kursmiddagar förekommer.

FÖRETAGSUTBILDNING

Finns som företagsutbildning

Utbildningen kan genomföras internt, antingen på plats hos er eller i våra lokaler. Den kan även anpassas med skräddarsytt innehåll från den egna verksamheten.

När utbilda internt?

Står hela eller en del av organisationen inför en förändring? I en situation när flera i samma organisation behöver genomgå en utbildning, är en företagsanpassad lösning ett bra och kostnadseffektivt alternativ.

Intresseanmälan

Namn

E-post

Telefonnumer

Antal deltagare

Ort

Datum


Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!