Styrbar förvaltning med pm3Certifierad förvaltningsledare

Utbildning inom förvaltningsstyrning
Certifiering

Utbildningen ger dig kunskap om hur förvaltningsobjekt och förvaltningsorganisationer bör utformas och bemannas för att vara effektiva. 

Du får god förståelse för vad som förväntas av dig som förvaltningsledare. Efter utbildningen kan du leda en förvaltningsorganisation, skriva och förnya en förvaltningsplan samt tillämpa budgeteringsverktyg och löpande styrdokumentation.

En certifierad förvaltningsledare måste kunna omsätta sina kunskaper i praktisk handling för att kunna leda en förvaltningsorganisation/del av förvaltningsorganisation. Därför innehåller varje avsnitt teoripass varvat med praktiska tillämpningsuppgifter.

Dag 1-2

 • Avsnitt 1 – introduktion
 • Historik och framtid ur ett pm3-perspektiv
 • Introduktion till förvaltningsledarrollen
 • Genomgång och övningar i pm3 komponenter – effektiva förvaltningsobjekt, tydliga förvaltningsuppdrag, affärsmässiga förvaltningsorganisationer, beskrivna, förstådda och accepterade förvaltningsprocesser

Dag 3-4

 • Avsnitt 2 – skapa ett effektivt förvaltningsobjekt med tillhörande affärsmässig förvaltningsorganisation 
 • Redovisning av kursplan
 • Förvaltningsobjekt – innehåll och avgränsning, olika typer av förvaltningsobjekt
 • Förvaltningsorganisation – mikroorganisation med ansvarsroller, bemanning, besluts- och arbetsfora
 • Metod för objektetablering

Dag 5-6

 • Avsnitt 3 – framgångsrik förvaltningsledning
 • Redovisning om hur arbetet med förvaltningsplanen fortlöper
 • Affärsmässigt perspektiv på förvaltning – att bidra till den goda affären
 • Affärsmässig inställning och beteende
 • Tekniker och verktyg för framgångsrik förvaltningsledning

Dag 7-8

 • Avsnitt 4 – att utarbeta och förnya ett tydligt förvaltningsuppdrag 
 • Redovisning av hemuppgift
 • Att kartlägga problem och behov i en förvaltningsverksamhet
 • Förvaltningsmål för vidmakthållande och vidareutveckling
 • Beräkning av förvaltningsbudget
 • Målstyrningsprocessen

Dag 9-10

 • Avsnitt 5 – löpande förvaltningsstyrning
 • Redovisning av hemuppgift
 • Löpande förvaltningsstyrning
 • Förvaltningsåret
 • Från projekt till förvaltning
 • Pm3 i ett verksamhetsstyrningsperspektiv
 • Pm3 i relation till ITIL

Dag 11-12

 • Avsnitt 6 – examination
 • Redovisning av examinationsuppgift
 • Grupptentamen
 • Certifiering och diplomering

Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!