Certifiera dig inom förvaltningCertifierad förvaltningsledare

Utbildning inom förvaltningsstyrning
Certifiering
Behovet av en effektiv förvaltning har i dagens läge uppmärksammats i de flesta organisationer. I de organisationer som anammar förvaltningsstyrningsmodellen pm3 eller motsvarande dialekt blir du som förvaltningsledare nyckelperson för att få ordning på förvaltningen. 

Utbildningen kombinerar teori med praktisk tillämpning. Utgångspunkten är den kombination av forskning och beprövad praktisk erfarenhet som pm3 baseras på. 

Under utbildningen lär du dig hur förvaltningsorganisationer bör utformas och bemannas för att vara effektiva, hur man bör skriva en förvaltningsplan samt metoder och verktyg för löpande förvaltning.

Bakgrund

Vad gör en förvaltningsledare?

Förvaltningsledaren är en lika viktig nyckelperson för framgångsrik förvaltning, som projektledare är för framgångsrika projekt. En förvaltningsledare med gedigen kunskap om ansvarsfördelning och grundprinciper i pm3 säkrar tydlighet och effektivitet i förvaltningsorganisationen. 

Styrgruppen får strategiska beslutsunderlag som underlättar beslutsfattande, operativa förvaltare får ett värdefullt bollplank och meningsfull styrning.

Lärare

Utbildningsledare

Anita Birkelund, Elin Ekstedt och Caroline Burvall från På AB är huvudlärare för utbildningen. Anita, Elin och Caroline är managementkonsulter och kursledare med lång erfarenhet av utbildning samt uppdrag inom förvaltningsstyrning och förändringsledning från såväl offentlig sektor, privata företag som ideella organisationer

De drivs med passion av att få kursdeltagare att växa i kunskap och personlig utveckling. Ett utmärkande drag för båda dessa lärare är att de engagerar gruppen och får det komplexa att bli begripligt.

Utbildningen genomförs tillsammans med vår samarbetspartner På AB.

PRAKTISK INFORMATION

Utbildningens upplägg

Kursen består av sex avsnitt om två dagar, totalt tolv kursdagar under cirka sex månader. Mellan avsnitten görs egen inläsning. Omfattningen av hemarbetet är jämförbart med utbildningsdagarna – det vill säga totalt cirka tolv arbetsdagar. 

Certifiering sker genom 100% närvaro vid kurstillfällena, två-tre inlämningsuppgifter samt ett skriftligt och muntligt individuellt arbetsprov. 

Examinationen utgörs inte av någon teoretisk examen utan av inlämningsuppgifter som ska genomföras enskilt samt en grupptentamen.

Kort efter anmälan får du en bekräftelse per e-post, tillsammans med all praktisk information.

Förkunskaper

Inga speciella förkunskaper krävs för att gå den certifierande utbildningen.

Utbildningsmaterial

I priset ingår kurslitteratur i form av böcker, rapporter, modellbeskrivning, metoder och mallar till ett värde av cirka SEK 7 500.

FÖRETAGSUTBILDNING

Finns som företagsutbildning

Utbildningen kan genomföras internt, antingen på plats hos er eller i våra lokaler. Den kan även anpassas med skräddarsytt innehåll från den egna verksamheten.

När utbilda internt?

Står hela eller en del av organisationen inför en förändring? I en situation när flera i samma organisation behöver genomgå en utbildning, är en företagsanpassad lösning ett bra och kostnadseffektivt alternativ.

Intresseanmälan

Namn

E-post

Telefonnumer

Antal deltagare

Ort

Datum


Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!