Styrning och samverkan med pm3Certifierad Objektledare/Förvaltningsledare

Utbildning inom objekt- och förvaltningsstyrning
Certifiering

Utbildningen ger dig kunskap om hur objekt och objekt- eller förvaltningsorganisationer bör utformas och bemannas för att vara effektiva. 

Du får god förståelse för vad som förväntas av dig som objektledare/förvaltningsledare. Du får förståelse för hur den unika organisationens behov och mål ligger till grund för val av användningsområde för pm3 – och vilka typer av nytta och värde man kan förvänta sig utifrån gjorda val.
 

Efter utbildningen kan du leda en objekt- eller förvaltningsorganisation, skriva och förnya en objekt- eller förvaltningsplan samt tillämpa budgeteringsverktyg och löpande styrdokumentation. En certifierad objektledare/förvaltningsledare måste kunna omsätta sina kunskaper i praktisk handling för att kunna leda en objekt- eller förvaltningsorganisation. Därför innehåller varje avsnitt teoripass varvat med praktiska tillämpningsuppgifter.

Dag 1-2

 • Avsnitt 1 – introduktion
 • Målet är att du ska förstå vad styrning och samverkan innebär i en tid där digitalisering ligger högt på agendan och objektledarens viktiga roll i detta sammanhang. Avsnittet ger även en översikt av strukturen i pm³ modellen.

Dag 3-4

 • Avsnitt 2 – Tydligt ansvarsområde och spelplan för objektledaren (objektet och objektorganisationen) 
 • Målet är att du ska förstå hur innehållet i objektet påverkar objektorganisationen och objektledarrollen/förvaltningsledarrollen

Dag 5-6

 • Avsnitt 3 – Framgångsrik objektledning
 • Fokus på ledarrollen för objektledaren.

Dag 7-8

 • Avsnitt 4 – En plan för stabilitet och förflyttning 
 • Målet är att du ska förstå och kunna tillämpa målstyrning för att säkra balans mellan stabilitet och realisering av organisationens digitala mål och strategier.

Dag 9-10

 • Avsnitt 5 – Löpande styrning för stabilitet och förflyttning
 • Målet är att du ska kunna omsätta objektplanen till realisering, hantera löpande omprioriteringar och uppföljning samt samverkan med projekt och andra leveransorganisationer.

Dag 11-12

 • Avsnitt 6 – Examination
 • Under sista avsnittet knyter vi samman utbildningens olika delar genom att muntligt och skriftligt redovisa examinationsuppgift samt genomföra grupptentamen.

Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!