Styrning och samverkan med pm3Certifierad Objektledare/Förvaltningsledare

Utbildning inom objekt- och förvaltningsstyrning
Certifiering
Utbildningen Certifierad Objektledare/Förvaltningsledare utvecklar, stärker och ger dig förutsättningar att kunna anpassa och tillämpa pm3 för största möjliga nytta och effekt i just din organisation. Oavsett tidigare erfarenhet ges du möjlighet att såväl lyfta blicken och få en bättre helhetsförståelse för områdets del i organisationers styrning, som rykande färska kunskaper om hur pm3 2021 kan anpassas för styrning och samverkan i organisationer med olika målbilder.

Bakgrund


Objektledare eller Förvaltningsledare?
 

I och med utvecklingen av pm³ modellen som styr- och samverkansmodell för att realisera digitalisering blir det inte längre relevant att använda separata styrmodeller för förvaltning och utveckling. Framgången ligger i stället i att hantera dem integrerat för att svara upp mot verksamheters och dess kunders behov av såväl förflyttning som stabilitet. Det styrbara uppdraget innehåller då både förvaltning och utveckling och den ledande taktiska rollen benämns som Objektledare. Men vilken tillämpning av pm3 som används beror på den unika organisationens behov, mål och önskade effekter– vilket gör att rollen Förvaltningsledare finns kvar som alternativ i såväl modellen som i utbildningen och är relevant för vissa organisationer. 
 

Lärare


Engagerade lärare och många "gratis"-erfarenheter från kurskompisarna.

Utbildningsledare

Anna Goldberg från På AB är huvudlärare för utbildningen. Anna är managementkonsult och kursledare med lång erfarenhet av utbildning samt uppdrag inom förvaltningsstyrning och förändringsledning från såväl offentlig sektor, privata företag som ideella organisationer
 

Anna drivs med passion av att få kursdeltagare att växa i kunskap och personlig utveckling. Med erfarenhet från både verksamhet och it leder Anna deltagarna genom utbildningen med verklighetsanpassade exempel och relevanta utmaningar.

PRAKTISK INFORMATION


Utbildningens upplägg


Under utbildningen kombineras teori med praktisk tillämpning. 
 

Kursen består av sex avsnitt om två dagar, totalt tolv kursdagar under cirka sex månader. Mellan avsnitten görs egen inläsning. Omfattningen av hemarbetet är jämförbart med utbildningsdagarna – det vill säga totalt cirka tolv arbetsdagar. 
 

Certifiering sker genom 100% närvaro vid kurstillfällena och inlämning av samtliga hemuppgifter. Examinationen består i en individuell examinationsuppgift (muntlig och skriftlig) samt en grupptentamen. Utbildningen omfattar tolv dagar uppdelad på sex tillfällen och du certifierar dig enligt DFK-CFL.
 

Kort efter anmälan får du en bekräftelse per e-post, tillsammans med all praktisk information.
 

Förkunskaper

Inga speciella förkunskaper krävs för att gå den certifierande utbildningen.


Utbildningen genomförs tillsammans med vår samarbetspartner På AB.

FÖRETAGSUTBILDNING


Den här utbildningen kan genomföras som en företagsintern utbildning! Om ni står inför stora förändringar kan en företagsintern utbildning vara ett bra alternativ. 
 


Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!