Certifiering, produktledning, produktplanering, produktstrategierCertified Product Manager – ISPMA Foundation level

För dig som vill bli produktchef
Förmedlande
Certifiering

Fokus för kursen är produktstrategier och produktplanering. Produktstrategidelen skall ge deltagarna verktyg och kunskap för att kunna ta fram strategier som går att implementera.

Produktplaneringsdelen ger verktyg för kravhantering, roadmapping och releaseplanering.

Du får även lära dig hantering av produktlivscykeln. Hela kursen syftar till att optimera lönsamheten/värdet för produkten under hela dess livslängd.

Utbildningen omfattar även hur du som produktledare samarbetar med andra delar av organisationen – med ledningen kring strategier och budget och med utvecklarna kring krav på produkten. Men även med exempelvis operations, service och teknisk support.

Vi kommer även titta på samverkan med marknadsavdelningar kring hur vi definierar värdet med vår produkt för köparna och användarna.

Efter genomförd kurs har deltagarna tillräckliga kunskaper för att klara certifieringstestet från ISPMA – Certified Software Product Manager.

ISPMA-syllabus 

LÄRARE

Kursledare

Erik Bjernulf är ProductBeats specialist inom produktplanering. Erik är civilingenjör i teknisk fysik och har mångårig erfarenhet av både utveckling och produktledning från stora och små företag.

Han har varit med som utbildare inom ISPMA-programmet från starten 2011 och sitter med i gruppen som vidareutvecklar den internationella kursplanen. Som konsult har han arbetat med förbättring av kravhanteringsprocessen på flera företag.

Bo Tiderman fokuserar på produktstrategier och marknadsföring. Med en bakgrund som civilingenjör från elektro har han sedan erfarenhet från produkt och IT-utveckling inom flera ledande företag.

Bo har varit vd för ett globalt bolag inom RF-ID och positionering. Bo har arbetat med utveckling av marknadsbudskap och strategier hos ett flertal bolag.

Kursen genomförs tillsammans med vår samarbetspartner ProductBeats.

PRAKTISK INFORMATION

Kursens upplägg

Kursen omfattar 2+2 dagar. Kort efter anmälan får du en bekräftelse per e-post, tillsammans med all praktisk information.

Kursen hålls på engelska.

Förkunskaper

Kursen förutsätter en grundläggande erfarenhet kring mjukvaruprodukter (från utveckling, ledning eller marknadsföring). En lämplig bakgrund kan vara minst tre års erfarenhet i branschen.

Certifiering

Under eftermiddagen sista dagen ges möjlighet att genomföra certifieringstestet från ISPMA – Certified Software Product Manager.


Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!