Digitala transformationer

Utbildningen är uppdelad i fyra stycken två-dagarsmoduler. Modulerna är utspridda med ett mellanrum på ungefär en modul per månad.

Dag 1–2

Avsnitt 1 – designa program

Det inledande blocket i utbildningen Certifierad Programledare handlar om att förstå vad digitala transformationer är och vilka svårigheter och utmaningar man kan råka ut för.

Syftet med blocket är att ge kunskap och verktyg för att hantera utmaningarna, och bygga en solid plattform för att säkerställa ett framgångsrikt genomförande redan i designen av det strategiska programinitiativet.

 • Innehåll:
 • Vad är strategiska program och vad innebär digitala transformationer?
 • Svårigheter och utmaningar med digitala transformationer
 • Designa programstrategin – definiera målbild och resan dit
 • Ramverk och modeller för design och planering

Dag 3–4

Avsnitt 2 – organisera och styra program

Det andra blocket syftar till att ge dig konkreta verktyg och metoder för att organisera och styra program med starkt digitalt inslag i din verksamhet.

Under dagarna varvas teoretiska genomgångar med beskrivningar av verkliga case med praktiska övningar, såväl i grupp som individuellt.

 • Innehåll:
 • Hur du organiserar ett program
 • Nyckelroller och kompetenser för digitala transformationer
 • Hantering av programgemensamma resurser
 • Styrmodell för hantering av multipla projekt

Dag 5–6

Avsnitt 3 – leda och genomföra program

Det tredje blocket ger dig konkreta verktyg och metoder för att leda och genomföra ett större program i din verksamhet.

Under dagarna varvas teoretiska genomgångar med beskrivningar av verkliga case praktiska övningar, såväl i grupp som individuellt.

 • Innehåll:
 • Planera, styra och följa upp programmets olika delar
 • Upphandlings- och avtalsprocess med multipla leverantörer
 • Målgruppsanalys och effekter
 • Business Case – uppskatta och precisera effekterna av programmet

DAG 7–8

Avsnitt 4 – ledarskap och förändring

Det avslutande blocket i utbildningen förbereder dig i rollen som programledare, och lär dig hantera ledarskapets utmaningar i en organisation under förändring.

Under dag 7-8 varvar vi teori och praktik med fokus på ledarskapets byggstenar.

 • Innehåll:
 • Ledarskap – politisk navigering i organisationer under förändring
 • Grunder i förändringsledning, existerande metoder och ramverk
 • Programkommunikation
 • Organisationens beredskap för förändring

Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!