Digitala transformationer

Programmen du kan förväntas hantera har typiskt sett hög exekutiv uppmärksamhet.

Moderna organisationer är komplexa. I kombination med den strategiska vikten av att lyckas med transformationer, gör att en programledare behöver kombinera affärsmannaskap med teknisk förståelse och organisatoriska utmaningar.

Programledarens ansvar sträcker sig från att designa transformationen och de ingående komponenterna, att genomföra och leda programmet mot målbilden, till att programmet får fäste i organisationen och ger önskat resultat.

Certifieringen ger dig den förmåga som krävs för att ta huvudansvaret för hela programmets leverans och för att önskvärda effekter realiseras!

DPL-horisont 

LÄRARE

Utbildningsledare

Steve Brdarski har lång erfarenhet av komplexa transformationsprogram av varierande karaktär inom olika typer av branscher.

Steve_Brdarski-2sv-v

Steve utvecklar best practices och metoder för hur IT-baserade affärstransformationer kan genomföras i praktiken, och coachar och rådger kunder på exekutiv nivå inom projekt-, program- och transformationsledning med fokus på affärsstrategiernas koppling till strukturer och IT-stöd.

Anders Persson har mångårig ledar- och konsulterfarenhet av förändringar av teknik, information och arbetssätt inom IT-verksamhet. Han är van vid hur genomgripande förändringar ställer krav på teknisk förståelse och organisatoriska utmaningar. Ander-Persson-sv-v 

Anders har varit involverad i flera komplexa förändringar såsom uppbyggnad av olika typer av IT verksamheter från grunden men också som programledare för en av de större avregleringarna.

Gästföreläsare

Som komplement till huvudlärarna bjuder vi in företrädare från större företag och organisationer som på olika sätt illustrerar de olika momenten i en komplex transformationsprocess.

PRAKTISK INFORMATION

Kursens upplägg

Utbildningen sker över åtta dagar indelade i fyra kompetensblock. Mellan blocken görs egen inläsning samt hemarbete. Dag 1 varje block förekommer det kvällsarbete.

Eventuell kostnad för övernattning mellan dag 1 och dag 2 ingår ej i kursavgiften.

Kort efter anmälan får du en bekräftelse per e-post, tillsammans med all praktisk information.

Förkunskaper

Utbildningen kräver inga formella förkunskaper. Det centrala är att du kan identifiera dig med, och känna igen dig i, de utmaningar och kompetensdimensioner som utbildningen adresserar. Se målgruppsbeskrivningen för en mer detaljerad idé om yrkesroller som kan ha behov av utbildningen.

FÖRETAGSUTBILDNING

Finns som företagsutbildning

Utbildningen kan genomföras internt, antingen på plats hos er eller i våra lokaler. Den kan även anpassas med skräddarsytt innehåll från den egna verksamheten.

När utbilda internt?

Står hela eller en del av organisationen inför en förändring? I en situation när flera i samma organisation behöver genomgå en utbildning, är en företagsanpassad lösning ett bra och kostnadseffektivt alternativ.

Intresseanmälan

Namn

E-post

Telefonnumer

Antal deltagare

Ort

Datum


Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!