Sveriges största utbildning av verksamhetsarkitekter
Certifiering

Utbildningens röda tråd är verksamhetsarkitekturprocessen.

Den sträcker sig från insikten om att kvaliteten på verksamhetens information behöver förbättras – till ett fullt infört arbetssätt som succesivt förbättrar din organisations verksamhetsarkitektur och tar hem effekten av förbättringarna.

Kursens tre områden

Kursen täcker följande tre områden:

Verksamhetsarkitektens verktyg 

Verksamhetsmodeller är arkitektens kraftfulla verktyg. Med dessa kan man tillsammans analysera och utveckla en verksamhet. Kursen omfattar affärs-, informations- och processmodellering, samt matrisanalys som visar på de hur olika delarna i verksamhetsarkitekturen påverkar varandra. 

I kursen introduceras även förmågor, business capabilities som ytterligare ett perspektiv på verksamheten. 

Vi lägger både vikt vid den grafiska gestaltningen av modeller så att de på bästa sätt kan bära och förmedla den kunskap vi skapar och hur insikterna kan delas med andra med hjälp av storytelling och andra presentation och kommunikationstekniker.

Strategi för arkitektarbetet

Detta beskriver hur vi kan etablera en arkitektfunktion som når ut och ger nytta åt sina intressenter – hur man kan börja och vad man bör tänka på. 

Det kontinuerliga arkitektarbetet

Som arkitekt arbetar du mot olika intressenter i olika pulser. Du driver det centrala arkitektarbetet där du steg för steg bygger organisationens gemensamma kunskap. En arkitekt stödjer utvecklingsinitiativ av olika slag, både i utvecklingsprojekt och i ständiga förbättringar och bidrar till och deltar i olika beslutsforum. Slutligen utvecklar du löpande själva arkitektfunktionen och arkitektarbetet.

CVA-arkitekturmodell 

Som verksamhetsarkitekt arbetar du i dialog med olika intressenter i organisationen som affärs- och IT-utvecklare, verksamhetsexperter av olika slag samt representanter från olika beslutsforum. 

Du leder ofta förändringsinitiativ och för att klara detta ingår även förändringsledning som delmoment i kursen. Ditt långsiktiga mål är att organisationen som helhet ska mogna i sin hantering av arkitekturfrågor så att verksamheten bättre kan möta hot och möjligheter. 

Under kursen får du också ta del av flera intressanta praktikfall.

Bakgrund

Verksamhetsarkitekten

Att arbeta med verksamhetsarkitektur är att arbeta med helheten – att knyta ihop olika initiativ till verksamhetsutveckling och IT-satsningar i den riktning som verksamheten strävar. VA ser till att processernas behov av nya informationssystem ligger i linje med såväl affärsstrategier som IT-strategier.

Med ledord som kvalitet, långsiktighet och handlingsfrihet samverkar VA såväl med ledning, affärsutvecklare och verksamhetskunniga, som med IT-proffs. En VA arbetar inte  endast med projektfokus utan har även ett längre perspektiv och en helhetsbild i fokus. I utbildningen får du bland annat prova på att leda modelleringsseminarier och att sälja in idéer.

De olika rollerna

Vill du läsa mer om våra utbildningar Certifierad verksamhetsarkitektCertifierad verksamhetsutvecklare samt Effektiv kravhanterare, och hur de förhåller sig till varandra hittar du mer information här.

Lärare

Utbildningsledare

Lars ThomassonLars Thomasson, IRM, är utbildare och konsult. Han har många års erfarenhet av IT-nära utveckling av tjänster och verksamhet. Lars är van vid att utforma krav baserat på verksamhetens mål och behov samt att driva införandet av förändringar av teknik, information och arbetssätt. 

Annika KlyverAnnika Klyver, IRM, är utbildare och konsult. Hon har arbetat inom verksamhetsarkitektur, verksamhetsutveckling och affärsmodellering i många år och har en gedigen erfarenhet av affärs- och verksamhetsutveckling samt processutveckling. Inom området verksamhetsarkitektur har Annika gjort sig känd som skapare av en ny metod och modell; Vintergatan. Som kursledare är hon hyllad för sitt engagemang och sin breda kunskap.

Under utbildningen medverkar även andra föreläsare.

Utbildningen genomförs tillsammans med vår samarbetspartner IRM.

Praktisk information

Utbildningens upplägg

Certifierad verksamhetsarkitekt omfattar tolv utbildningsdagar, cirka hundra timmar indelade i sex block om vardera två dagar. Förutom den schemalagda tiden ingår inläsning av litteratur, hemuppgifter samt projektarbete. Utbildningen är delvis förlagd till internat. Kostnad för kost och logi ingår ej i deltagaravgiften.

Alla avsnitt förutom avsnitt 4 genomförs som internat på Stora Brännbo. Avsnitt 4 genomförs på F7 Möten & konferens. Till de tillfällen som genomförs på F7 bokas ingen logi.

Utbildningen bedrivs under schemalagd tid, i grupparbete utanför kurstid och med enskilda studier. Den schemalagda tiden varvar teoripass med praktiska gruppövningar. De enskilda studierna utanför den schemalagda tiden består i att läsa kurslitteratur, göra inlämningsuppgifter, förbereda anföranden inför kursen samt att förbereda sig inför tentamen.

Utbildningen kräver lika mycket tid utanför lektionerna som för de schemalagda lektionerna. Många brukar använda kvällarna mellan två direkt följande kursdagar till grupparbete. Utbildningen omfattar också ett antal hemuppgifter.

Kort efter anmälan får du en bekräftelse per e-post, tillsammans med all praktisk information.

Certifiering

Utbildningen ger möjlighet till certifiering. Det bör betonas att deltagande i kursen inte automatiskt leder till certifiering. För certifiering krävs 75% av maxpoäng på enskild skriftlig tentamen, godkänt på inlämnat grupparbete, godkänt på enskild inlämningsuppgift, 100% närvaro samt aktivt och uppmärksamt deltagande i praktiska övningar.

Förkunskaper

Utbildningen kräver inga djupa IT-kunskaper, men det brukar vara en fördel att ha verksamhetskunskap från en eller gärna flera verksamheter.

FÖRETAGSUTBILDNING

Finns som företagsutbildning

Utbildningen kan genomföras internt, antingen på plats hos er eller i våra lokaler. Den kan även anpassas med skräddarsytt innehåll från den egna verksamheten.

När utbilda internt?

Står hela eller en del av organisationen inför en förändring? I en situation när flera i samma organisation behöver genomgå en utbildning, är en företagsanpassad lösning ett bra och kostnadseffektivt alternativ.

Intresseanmälan

Namn

E-post

Telefonnumer

Antal deltagare

Ort

Datum


Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!