En Data Science utbildning skapad av Data Scientists
Certifiering

Utbildningen är indelad i sju block.

Dag 1–2

Block 1 

 • Introduktion och Data Science i organisationen
 • Affärsvärdet av information
 • Rollen som Data Scientist
 • Den analytiska organisationen
 • Informationsdriven innovation

I det första blocket belyses varför Data Science och analys blivit allt viktigare i allt fler organisationer samt möjligheterna att på olika sätt organisera och affärsutveckla med analys. Målet är att gruppen dels ska ha samma bild av centrala begrepp som vi kommer röra oss med i programmet samt sätta en gemensam förväntansbild på programmet. Centrala frågor blir: Vad bygger upp affärsvärdet av information? Vilken roll har Data Science i det? Digitalisering och innovation. Rollen som Data Scientist och den analytiska organisationen.

DAG 3–4

Block 2

 • Data Engineering
 • Grundläggande Warehousing, ETL
 • Datamodellering
 • Arkitektur och teknik, DW, Data Lakes, Big Data
 • Data Quality, Master Data
 • Affärsregler
 • Grundläggande Information Governance

Det andra blocket syftar till att öka förståelsen för en del centrala mer IT-relaterade aspekter, i syfte att minska gapet mellan analytiker och IT. Här fördjupas exempelvis kunskaperna i varför informationshantering, arkitekturstyrning och hantering av flöden är avgörande för att långsiktigt säkra värdet av information och därmed möjligheterna till värdeskapande analys. Vi går igenom grunderna i Data Engineering, ETL, arkitektur och teknik, datakvalitet, masterdata, affärsregler och Information Governance.

DAG 5–6

Block 3 

 • Grundläggande analys (valbart)
 • Business Analytics
 • Analysprocessen
 • Grunderna i prediktiv modellering

I block 3 ges grundläggande kunskap i analytiska metoder för deltagare som saknar statistikutbildning eller vill fräscha upp sina kunskaper eller fördjupa sina kunskaper på en mer avancerad nivå. Vi behandlar områdena Business Analytics, analysprocessen och grunderna i prediktiv modellering. Detta block är inte obligatorisk, rådgör med kursledare om du är osäker på om du bör gå blocket eller inte. 

Dag 7-8

Block 4

 • Avancerad analys I
 • Supervised vs Unsupervised Learning
 • Machine Learning
 • IoT, digitala data
 • Forecasting

Blocket kräver förkunskaper och är för dig som till exempel vill lära dig mer avancerade analysmetoder och Machine Learning.

Dag 9

Block 5

 • Avancerad analys II
 • Deep Learning
 • Bildanalys
 • Generativa modeller
 • Neurala nätverk

Block 5 riktar sig till deltagare som redan innan programmet är på en relativt avancerad nivå avseende statistiska metoder. Här fördjupar vi oss helt enkelt i det block 4 berör, med mer teori och praktikövningar.

Dag 10-11

Block 6

 • Visualisering och rapportering
 • Visualisering
 • Business Intelligence
 • Storytelling
 • Dashboards

I det sjätte blocket uppmärksammar vi vikten av att presentera analysresultat på rätt sätt och anpassat för olika typer av mottagare. Vi pratar om Business Intelligence, Rapportering, Visualisering och Dashboards. Med praktiska övningar skapar vi och visualiserar data för olika ändamål. Är du osäker på varför detta är viktigt så rekommenderas en titt på någon av Hans Roslings presentationer.

Block 6 utförs till stor del av vår samarbetspartner Sparks som ligger i framkant avseende visualisering och BI.

Dag 12-13

Block 7

 • Vägen från reaktiv till proaktiv analys
 • Kommunikation
 • Verksamhetsprocesser
 • Process- och affärsförståelse

Det sjunde blocket angränsar till block 6 och ger en fördjupning i att förstå hur du som Data Scientist närmar dig och blir en naturlig del av organisationens verksamhetsprocesser. 

Dag 14

Certifiering

Deltagaren väljer en tid då individen presenterar och får feedback på caset och presentationen. 

Förkunskaper och kursmaterial

Inga förkunskaper krävs. Kursmaterial tillhandahålls under programmet och ingår i kursavgiften.

Kontakt


Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!