Data Science, Business Intelligence, AnalysCertifierad Data Scientist

En Data Science utbildning skapad av Data Scientists
Certifiering

Utbildningen genomförs under sju block om en till tre dagar och avslutas med en certifiering.

Utbildningen innehåller alla de verktyg en Certifierad Data Scientist behöver för att axla rollen som en proaktiv och central spelare i den egna organisationen. De huvudsakliga områden som täcks är explorativ analys, machine learning, deep learning, data engineering, visualisering och kommunikation. Du får med dig gedigna kunskaper i programmering vilket ger dig största flexibilitet i ditt fortsatta arbete. Utbildningen avslutas med ett certifierande case, som du arbetar med under hela utbildningen.

detaljerat program

Nedan är en beskrivning av ingående ämnen i utbildningen:

AI & DATA SCIENCE I ORGANISATIONEN

Syfte: Vi belyser varför AI och data science är en allt viktigare del i allt fler organisationer, samt vilka möjligheter som finns att på olika sätt utnyttja data och analys för affärsutveckling, verksamhetsutveckling och innovation.

 • Innehåll:
 • Affärsvärdet av information
 • Den analytiska organisationen
 • Informationsdriven innovation
 • AI & ML-projekt
ROLLEN SOM DATA SCIENTIST

Syfte: Ger kunskap om hur du som data scientist snabbt kan förstå en ny organisation/verksamhet/avdelning och genom detta proaktivt kan hitta möjligheter att med hjälp av analys och data science kunna stödja verksamheten.

 • Innehåll:
 • Rollen som data scientist
 • Det proaktiva arbetssättet
 • Business Discovery
 • Verksamhetsförståelse genom processmodellering
DATA ENGINEERING

Syfte: Ökar förståelsen för centrala mer IT-relaterade aspekter i syfte att minska gapet mellan analytiker och och IT. Vi fördjupar kunskaperna i varför informationshantering, arkitekturstyrning och hantering av flöden är avgörande för att långsiktigt säkra värdet av information coh därmed möjligheterna till värdeskapande analys.

 • Innehåll:
 • Traditionell och modern dataplattform
 • Datamodellering
 • Grundläggande Information Governance
 • Data quality & Master Data
PROGRAMMERING

Syfte: Ger de kunskaper som behövs för att kunna bearbeta och analysera datamängder av olika slag med hjälp av programmering. Programmet använder både R och till viss del Python, men vi kan erbjuda stöd i andra programmeringsspråk.

 • Innehåll:
 • Databearbetning och explorativ analys
 • Visualisering
 • Machine Learning
 • Deep Learning
EXPLORATIV OCH GRUNDLÄGGANDE ANALYS

Syfte: Ger en grundläggande kunskap kring business analytics och grundläggande prediktiv modellering. Anpassat för deltagare utan statistisk utbildning eller som vill repetera sina kunskaper inom området.

 • Innehåll:
 • Business Analytics
 • Grunderna i prediktiv modellering och utvärdering av modeller
 • Linjär regression och korrelation
 • Decision Trees
MACHINE LEARNING

Syfte: Ger kunskaper i Machine Learning där vi går igenom begrepp såsom supervised, unsupervised och reinforcement learning. Ger också kunskaper i var, när och varför olika metoder kan användas till olika typer av data.

 • Innehåll:
 • Supervised vs Unsupervised Learning vs Reinforcement Learning
 • Ensemblemodellering
 • Forecasting
 • Segmentering
 • Logistisk regression
 • Explainable AI

I det fjärde blocket beger vi oss in i Machine Learning där vi går igenom fältet av olika metoder. Blocket kräver förkunskaper och är för dig som till exempel vill lära dig mer avancerade analysmetoder och Machine Learning. Blocket förutsätter kunskaper motsvarande block 3.

DEEP LEARNING

Syfte: Ger en grundläggande kunskap kring Neurala Nätverk samt olika applikationsområden såsom bildanalys.

 • Innehåll:
 • Neurala nätverk
 • Computer vision
VISUALISERING OCH KOMMUNIKATION

Syfte: Ger kunskaper kring skillnaden mellan rapportering och analys samt hur du på ett engagerande sätt kan visualisera dina analysresultat. Du lär dig även att kommunicera och presentera dina analyser på ett trovärdigt och engagerande sätt.

 • Innehåll:
 • Rapportering och visualisering
 • Dashboards & Storytelling
 • Kommunikation och presentationsteknik

Certifiering

Programmet avslutas med en dag då alla deltagare presenterar det case de arbetat med under utbildningen. Det case som ska göras är i grunden gemensamt för alla deltagare, det är alltså inget man själv väljer. För att bli godkänd på certifieringen krävs aktiv närvaro på samtliga kursdagar samt godkänt resultat på caset.

Företagsutbildning

Visste du att den här utbildningen kan genomföras som en företagsintern utbildning för ditt företag? I vissa situationer passar det till och med bättre med en företagsintern utbildning än en öppen kurs.  

Står hela eller en del av organisationen inför en förändring? I en situation när flera i samma organisation behöver genomgå en utbildning, är en företagsanpassad lösning ett bra och kostnadseffektivt alternativ. 

Tillsammans med våra lärare kan vi anpassa innehållet till din organisations arbetssätt, med exempelvis övningar baserat på den egna verksamheten.

Kontakt


Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!