Innovation, tävling, digitaliseringDigital innovationsledning

Tävling som verktyg för innovation
Innovation handlar om att ta fram nya idéer, utveckla nya produkter och processer, samt att genomföra nya lösningar i människors sociala och ekonomiska liv. 

En vanlig åsikt är att innovation är spontan, framväxande och oförutsägbar. Det är en stor kreativ insats som är svår att styra och leda. Däremot hävdar ledande innovationsforskare att innovation kan styras genom att fokusera på möjligheter. Genom att generera många nya idéer, filtrera fram de bästa och sedan förfina dem till möjligheter.

Digital innovationsledning är fokuserad på tävlingar som medel för att fånga upp, utveckla och lansera mjukvaruinnovationer. Syftet är att rusta dig som leder innovation för de utmanande situationer som kan uppstå och presentera verktyg för överbrygga utmaningarna.

Många av verktygen inom innovationsledning handlar om att få fram nya idéer – men sedan då? Den här kursen lär dig hur du tar idéerna vidare till marknaden.

Innovationstävlingens livscykel

Även om öppna digitala innovationstävlingar erbjuder stora möjligheter, och det finns många exempel på mycket framgångsrika tävlingar, är de fortfarande svåra att genomföra framgångsrikt. Tävlingsarrangörer behöver principer och riktlinjer för att utforma och genomföra tävlingar samt för att bättre dra nytta av resultaten. Ett annorlunda sätt är att göra som författarna till boken ”Open Digital Innovation” och ta ett livscykelperspektiv på innovationstävlingar och beskriva hur öppen digital innovation rör sig genom faserna mobilisering, tävling och spridning. Livscykelperspektivet är unikt i det att det erbjuder såväl en genomarbetad metod för att planera och genomföra innovationtävlingar som ett genuint angreppssätt för att ta de vinnande bidragen vidare till realisering på en marknad. 

Hybrid-arkitektyr 

När tävlingen är avslutad – det är då det riktiga arbetet startar

Kursen ger dig

 • Efter genomgången utbildning kan du:
 • Välja mellan olika sorters tävlingar för att stimulera digital innovation
 • Motivera olika typer av deltagare
 • Formulera mål för innovation och olika typer av innovationstävlingar
 • Använda design-element för att utforma din egen tävling
 • Etiska frågeställningar i samband med innovationstävlingar
 • Budgetera en innovationstävling
 • Identifiera vanliga fallgropar och problem och hur du hanterar dem
 • Olika tekniker och metoder för att välja rätt vinnare
 • Ställa krav på den teknisk plattformens olika komponenter
 • Tillämpa intressentmodellen för att arrangera en innovationstävling - vilka olika roller brukar ingå och vad är deras respektive bidrag till tävlingen?
 • Utveckla olika typer av strategier för att realisera tävlingsresultat på en marknad
 • Identifiera innovationsbarriärer, från tävling till marknad, och hur man hanterar dem
 • Utveckla olika typer av affärsmodeller för olika utvecklingsstrategier
 • Tillämpa en metod för utvärdering av innovationstävlingar

Målgrupp

 • Digital innovationsledning vänder sig till dig i både offentlig och privat sektor som är:
 • Innovationsledare
 • Arrangör av innovationstävlingar
 • Utvecklingsledare inom digitala tjänster
 • IT-strateger
 • Digitaliseringsledare
 • Upphandlare för innovativa lösningar

Det skadar inte att man som digital innovationsledare är lite av en ambidexter – att man både kan stimulera till innovation och sedan kan realisera de idéer och prototyper som kommer fram.

Om utbildningenKontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!