Tävling som verktyg för innovation

 Detaljerat program

Kursen lär dig hur du använder tävlingar som medel för att fånga upp, utveckla och lansera mjukvaruinnovationer.

Innehåll:

 • Dag 1
 • Introduktion till öppen digital innovation
 • Två fallstudier över tävling som verktyg för digital innovation
 • Att formulera mål och välja tävlingsform
 • Budgetera tävling
 • Vilka intressenter ska vara med och arrangera tävlingen och vilka roller kan de ha?
 • Design av en innovationstävling
 • Dag 2 
 • Kravställning på teknisk plattform
 • Motivera tävlingsdeltagarna
 • Genomföra tävlingen och hantera utmaningar som uppstår
 • Utforma jury och kora vinnare
 • Etiska frågeställningar
 • Från avslutad tävling till marknad:
 • Välja utvecklingsstrategi efter avslutad tävling
 • Hantera innovationsbarriärer
 • Design av affärsmodell
 • Mäta resultatet
 • Förberedelse och diskussion inför egen arbetsperiod
 • Dag 3
 • Introduktion och rekapitulering
 • Fallstudie
 • Individuella presentationer
 • Diskussion och coaching

Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!