Kravhantering för IT-systemEffektiv kravhantering

Lär dig ställa rätt krav
Förmedlande

Kursen hanterar hela kravhanteringsprocessen från insamling till förvaltning samt kännedom om verktyg som kan underlätta arbetet.

 • Vikten av bra krav
 • Kostnader vid bristfälliga krav
 • Kravhanteringsprocessen Stjärnan
 • Iterativt och agilt kravarbete
 • Begrepp inom kravhantering
 • Användarberättelser ("user stories") och agil kravhantering
 • Tekniker för att samla in krav
 • Typer av krav
 • Svårigheter med kravinsamling
 • Funktionella och ickefunktionella krav
 • Normala, förväntade och sensationella krav
 • Sju tekniker för insamling, t ex workshops, intervjuer, enkäter och prototyper
 • Tekniker för prioritering
 • Vikten av att prioritera krav
 • Skall-krav, bör-krav och andra skalor
 • Prioritering i samband med workshop
 • Visualisering med Korset
 • Användning av planning poker (en av fler agila tekniker som presenteras)
 • Dokumentation
 • Tekniken kvittering
 • Detaljering av krav
 • Kravspecifikation, mall och innehåll
 • Användningsfall – en introduktion
 • Begreppet aktör
 • Användarberättelse ("user story")
 • Kravgranskning
 • Informell och formell granskning
 • Granskningsprocessen
 • Roller som deltar i granskning
 • Checklista vid granskning
 • Förvaltning av krav
 • Ändringshantering
 • Ändringsråd/change control board
 • Spårbarhet och påverkansanalys
 • Kravhanteringsverktyg
 • Kravverktyg
 • Enkätverktyg
 • Ritprogram för prototyper och flöden
 • Avslutning
 • Sammanfattning av kursen
 • Litteraturtips
 • Användbara länkar

Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!