Dataskyddsförordningen, Personlig data, datskyddslagenGDPR – nyheter och praktisk anpassning

Så kommer du igång!
Vid förfragan
Kursen kommer behandla de senaste nyheterna på dataskyddsområdet och kommer ge deltagarna praktisk och affärsanpassad information kring anpassning av deras företag och föreningar till GDPR. 

Under kursen kommer Dataskyddsutredningen förslag på svensk lagstiftning till följd av GDPR särskilt behandlas.

  • Kursen finns till för dig som it-beslutsfattare och för dig som arbetar med personuppgifter och:
  • Vill lära dig mer om GDPR och vad det innebär för ditt företag.
  • Vill få ett affärsmässigt perspektiv på GDPR-anpassning.
  • Vill få kunskap om hur du kan driva arbetet med att förbereda  din organisation inför GDPR.

  

Vet du vad GDPR innebär för din organisation? Se filmen, den är ca 1 minut.

I maj 2016 antog EU den nya Dataskyddsförordningen, allmänt kallad GDPR som ska tillämpas direkt i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. I maj i år redovisade den svenska Dataskyddsutredningen sin bedömning av nödvändig svensk lagstiftning till följd av direktivet.

Nästintill alla svenska företag som behandlar personuppgifter kommer i någon mån behöva anpassa sig till GDPR, och många är osäkra på vad detta arbete innebär och var/hur arbetet påbörjas.

Kursen kommer gå igenom Dataskyddsförordningen med fokus på den allra senaste informationen på området. 

Vi kommer fokusera på hur organisationer på ett praktiskt sätt kan möta de utmaningar som de ställs inför i och med GDPR, och hur de på ett affärsmässigt sätt kan genomföra sitt anpassningsarbete och hur detta arbete kan påbörjas.

SYFTE

Kursen ger dig

Genom att närvara vid kursen kommer du få en bättre förståelse för hur de nya reglerna faktiskt kommer påverka svenska företag, organisationer och myndigheter. 

Kursen syftar till att gå bortom den grundläggande informationen om lagens innehåll och istället skapa en medvetenhet för kursdeltagarna om vad de rent praktiskt kan och bör göra fram tills den 25 maj 2018.

LÄRARE

Kursledare

Sofia EdvardsenSofia Edvardsen, grundare och Managing Partner för den affärsjuridiska byrån Sharp Cookie Advisors som särskilt inriktar sig på affärsdriven IT-juridik, Dataskydd och Immaterialrätt.

Sofia Edvardsen har lång erfarenhet av IT- och dataskyddsfrågor som hon arbetat med bl.a. på Nokia, Chalmers samt advokatbyrån Baker McKenzie. Sharp Cookie Advisors hjälper ett flertal organisationer att förbereda sig inför dataskyddsförordningens ikraftträdande.

Sofia Edvardsen har länge arbetat med teknologiska omvälvningar och var bland annat IP-strateg vid Nokias paradigmskifte 2007 och deltog vid introduceringen av många amerikanska delningsekonomi-koncept på den svenska marknaden under hennes tid som advokat på Baker McKenzie.

Kursen genomförs i samarbete med Sharp Cookie Advisors.

MÅLGRUPP

Kurs för dig som

Kursen riktar sig främst till dig med en grundläggande kunskap om dataskydd och som jobbar på ett företag som funderar på att inleda ett GDPR-anpassningsarbete, eller just har startat ett sådant, alternativt till konsulter som arbetar i sådana anpassningsarbeten.


Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!