Integration, IT-arkitektur, Affärsutveckling Hybrid arkitektur

Öka effektiviteten i integrationsprojekt
Dagens teknik- och informationsdrivna affärs- och verksamhetsutveckling innefattar nya  begrepp som bland annat Edge Computing, AI, Digital Affärsutveckling, Industry 4.0 och Digital Twins. Detta innebär nya kompetensområden och en förändrad syn på arkitekturarbete där processer med automatiserad och robotiserad produktion (av både tjänster och produkter) ställer nya krav på hur system ska integreras för att uppnå en effektiv och skalbar arkitektur. 

Detta sker främst inom industrisektorn men principerna kommer också bli vägledande för andra branscher. I ett gemensamt forskningsprojekt har IT-arkitekter, CIO/CDO:er, och verksamhets/affärsutvecklare från drygt 40 företag samarbetat i en tankesmedja med Stockholms Universitet och KTH för att ta fram lösningar på gemensamma problem. Förändringsledning och systemintegration identifierades tidigt som två centrala problemområden som har blivit allt svårare att hantera.

 Systemintegration har också blivit en förmåga som driver stora kostnader. När företag utökar sin verksamhet så läggs nya applikationer till och fler nya tjänster såsom molntjänster (SaaS), och mobila lösningar (inom t ex IoT/IIoT området) adderas, bara för att nämna några. Traditionella centraliserade integrationslösningar som Enterprise Service Buses (ESB) och Message Brokers kan inte leverera den hastighet, flexibilitet, kostnadseffektivitet, drift och kontroll som krävs. 

Gateway Host Nodes (GHOST), har tagits fram för att lösa detta problem. Tjänsten bygger på ett nytt integrationsparadigm Point to Point integration Engine ”P2PIE” vilket innebär distribuerad punkt till punkt integration och logik med centraliserad kontroll. GHOST hanterar både distribuerad logik, men också direkt integration av applikationer och system, på ett betydligt effektivare sätt än traditionella centraliserade lösningar för integration.

 • GHOST
 • Säkerställer effektivaste vägen för data och informationstransport
 • Utnyttjar befintlig maskinvara som datakällorna redan körs på 
 • Ökar spårbarheten väsentligt jämfört med traditionella centraliserade tillvägagångssätt
 • Möjliggör distribuerade algoritmer (Edge Computing)
 • Förbättrar traditionell integration mellan exempelvis applikationer och molnplattformar

För forskningsändamål är det viktigt att så många som möjligt erbjuds samma fördelar som svensk tillverkningsindustri erhållit, får möjlighet att lära sig de nya integrationsprinciperna genom att prova GHOST, och bidra med utvärderingar och tilläggstjänster såsom adaptrar och faktiska affärstillämpningar. Därför har denna utbildning sats upp i ett samarbete med DF Kompetens.   

 • Under utbildningen kommer du praktiskt få arbeta med:
 • Edge Computing och hybrid arkitektur (distribuerad logik och centraliserad styrning och kontroll)
 • Integrationsflöden punkt till punkt med central styrning och kontroll
 • Integrationsflöden med inbyggd och distribuerad logik (orkestrering samt decentraliserad mappningintegrationer med befintliga adaptrar (t ex http, ftp och sql)
 • Lära dig hur du kan skapa egna adaptrar och hur detta också kan skapa unika affärsvärden 

I kursen ingår moment med exempel från industrin samt diskussioner hur praktiska tillämpningar kan se ut för branscher såsom försäkring, finans, offentlig sektor, transport och sjukvård (dessa diskussioner läggs upp olika beroende av deltagarnas bakgrund och intressen). Kursen har även ett avsnitt där förändringsledning och genomförande av ”seeing is believing-projekt" tas upp; hur IT-arkitekten och utvecklaren kan påverka och stötta beslutsfattare och affär på ett konkret sätt. Flertalet analysföretag har identifierat trenden att framtidens affärsutvecklare har bakgrund från konkret IT. 

Flertalet analysföretag har identifierat trenden att framtidens affärsutvecklare har bakgrund från konkret IT. Kursen har därför även ett avsnitt där förändringsledning och genomförande av ”seeing is believing-projekt" tas upp; hur IT-arkitekten och utvecklaren kan påverka och stötta beslutsfattare och affär på ett konkret sätt. Både med fokus på sänkta kostnader, metoder för att beräkna ”Total Cost of Ownership” (TCO) samt ökad förmåga för innovation. 

 • Under kursen får du:
 • Lära dig skillnaden mellan centraliserade, distribuerade och hybrida arkitekturer samt pedagogiska modeller för att beskriva detta för andra
 • Lära dig skapa effektivare integration med nästa generations ramverk för hybrid arkitektur – distribuerad logik och centraliserad governance
 • Lära dig driva på affärsutveckling och verksamhetsutveckling genom skalbara seeing is believing projekt – hur du som IT-arkitekt och utvecklare blir än mer relevant och efterfrågad

Syfte

Syftet med utbildningen är att du ska kunna driva IT-arkitektur samt integrationsprojekt med betydligt högre effektivitet och skalbarhet. Målet är att du som IT-arkitekt eller utvecklare ska hamna i en central roll för företagets eller organisationens digitalisering och affärsutveckling. Idag ser vi många initiativ där man exempelvis arbetar agilt och tar fram PoT:er (Proof of Technology) samt PoC:er (Proof of Concept), vilka sällan är designade för skalbarhet. Du får lära dig att skapa arkitekturer där den agila designen samverkar med den robusta och skalbara designen. 

 Målgrupp

 • Utbildningen är för dig som har praktisk erfarenhet inom integration och tillexempel arbetar som:
 • Utvecklare
 • IT-arkitekt
 • Enterprisearkitekt
 • Lösningsarkitekt

Utbildningen behandlar integrationstekniker då och nu samt för och nackdelar. Integrationsteknikerna diskuteras utifrån parametrar såsom skalbarhet, flexibilitet, snabbhet, säkerhet och kostnader. Utbildningen innehåller praktiska övningar som går att applicera på den egna verksamheten. Vid behov kan vi också utgå från utvald verksamhet och dessutom skapa skalbara prototyper för denna verksamhet. 

  

LAB miljö

GHOST är uppbyggt med punkt-till-punkt integration med ett centralt kontrollverktyg som säkerställer övervakning och uppdateringar av noderna i ramverket. Med ett GHOST går det enkelt att konfigurera t.ex. datainsamlingsfrekvenser och bearbetning av data vid själva källan. Detta är särskilt viktigt i en IoT-lösning, då en IoT-lösning kan generera extrema mängder data. Alla integrationer och logik är konfigurerade i ett centralt utvecklings- och kontrollverktyg. Från detta centrala verktyg (GHOST Studio) sker uppdateringar automatiskt ut i det distribuerade landskapet så nära som möjligt till de faktiska datakällorna. I denna kurs jämför vi olika integrationsramverk samt diskuterar dess för- och nackdelar. Du får också arbeta praktiskt med ramverk, verktyg och metoder för nästa generations arkitektur genom distribuerad logik och centraliserad kontroll och governance.Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!