Integration, IT-arkitektur, Affärsutveckling Hybrid arkitektur

Begrepp som ”Edge Computing ”, ”AI”, ”Digital Affärsutveckling”, ”Industry 4.0”, ”Digital Twins” innebär nya kompetensområden och en förändrad syn på arkitekturarbete. I processer med automatiserad och robotiserad produktion (av både tjänster och produkter), ställs nya krav på hur system ska integreras för att uppnå en framgångsrik och skalbar arkitektur.

Den förändrade synen på arkitekturarbete har än så länge främst etablerats inom industrisektorn, vilken kommer komma bli vägledande för andra branscher. I ett gemensamt forskningsprojekt, har industri och akademi tagit fram och utvärderat ett nytt ramverk; Gateway Host Nodes (GHOST). Ramverket hanterar både distribuerad logik såsom agentinlärning och maskininlärning men också direkt integration av applikationer och system på ett betydligt effektivare sätt än traditionella centraliserade lösningar för integration.

 I denna kurs jämför vi olika integrations-ramverk samt diskutera dess för- och nackdelar. Du får också arbeta praktiskt med ramverk, verktyg och metoder för nästa generations arkitektur – med: distribuerad logik och centraliserad governance

 • Du kommer arbeta praktisk med:
 • Edge Computing och hybrid arkitektur (distribuerad logik och centraliserad governance)
 • Integrationsflöden punkt till punkt med central styrning och kontrollintegrationer med befintliga adaptrar (t ex, http, ftp och sql)
 • Integrationsflöden med inbyggd och distribuerad logik (orkestrering samt decentraliserad mappning)

I kursen ingår också moment med exempel från Industrin samt diskussioner hur praktiska tillämpningar kan se ut för branscher såsom försäkring, finans, offentlig sektor, transport och sjukvård (dessa diskussioner läggs upp olika beroende av delatagarnas bakgrund och intressen). I kursen har även ett delmoment där förändringsledning och genomförande av ”seeing is believing” projekt tas upp, hur IT-arkitekten och utvecklaren kan påverka och stötta beslutsfattare och affär på ett konkret sätt. Flertalet analysföretag har identifierat denna trend; att framtidens affärsutvecklare har bakgrund från konkret IT. 

 • Under kursen får du:
 • Lära dig skillnaden mellan centraliserade, distribuerade och hybrida arkitekturer samt pedagogiska modeller för att beskriva detta för andra.
 • Lära dig skapa effektivare integration med nästa generations ramverk för hybrid arkitektur  - Distribuerad logik och centraliserad governance
 • Lär dig driva på affärsutveckling och verksamhetsutveckling genom skalbara seeing is believing projekt – hur du som IT-arkitekt och utvecklare blir än mer relevant och efterfrågad.

Syfte

Syftet med utbildningen är att du ska kunna driva IT arkitektur samt integrations-projekt med betydligt högre effektivitet och skalbarhet. Samt att du som IT-arkitekt eller utvecklare hamnar i en central roll för företagets eller organisationens digitalisering och affärs/verksamhets förbättring. Idag ser vi många initiativ där man t ex jobbar agilt och tar fram PoT:er (Proof of Technology) samt PoC:er (Proof of Concept). Dessa initiativ är sällan designade för skalbarhet. Syftet med denna utbildning är att lära sig skapa arkitekturer där den agila designen samverkar med den robusta och skalbara designen. 

 Målgrupp

 • Utbildningen är för dig som har praktisk erfarenhet inom integration och tillexempel arbetar som:
 • Utvecklare
 • IT-arkitekt
 • Projektledare
 • Enterprisearkitekt
 • Affärsutvecklare

Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!