Så kommer du igång
 • Internet of Things – introduktion och översikt
 • Vad Internet of Things innebär
 • Relationen till parallella företeelser som M2M
 • Bakgrund till området med aktörer och exempel på tillämpningar
 • Tillämpningar
 • Tillämpningar inom hälsa och friskvård, energi, industri, militärt, logistik och smarta hem 
 • Möjligheter att integrera IoT i webb och appar
 • Arkitekturer för IoT – översikt och krav
 • De olika delarna av ett IoT-system – sensor- och aktörsnivån med plattformar och nätverksprotokoll via middleware och gateways till applikationer
 • Modellering en IoT-arkitektur
 • Skillnader i kravställning på system med och utan IoT-komponenter – exempelvis lokal eller global lagring och bearbetning, händelsedrivna system, stor heterogenitet
 • Särskilda problem som behöver hanteras i ett IoT-system –  som otillförlitliga sensorer/aktörer, data med varierande kvalitet och periodicitet, säkerhet, integritet och spårbarhet
 • Sensornätverk
 • En genomgång av viktiga typer av trådlösa sensornätverk och protokoll – exempelvis ZigBee, Z-Wave, 6LoWPAN, ipv6, COAP, ANT+ och EnOcean
 • Aktuell standardisering och leverantörssupport
 • Hur Meshnät används i IoT-tillämpningar
 • Sensorplattformar
 • Sensorplattformar och Motes – ramverk med operativsystem för sammankoppling av sensorer och aktörer
 • Översikt och demonstration av viktiga plattformar som Arduino, Microsoft .Net Gadgeteer, EnOcean, Android, Contiki, TinyOS och Phidgets
 • Möjligheterna till sammankoppling av ”smart” utrustning i hemmet – exempelvis av värmepumpar och TV-apparater 
 • Middleware och integration
 • Hantering av den variationer på sensorsidan vad gäller teknik, datakvalitet etcetera genom mellanlager
 • Hur metadata förenklar dynamisk konfiguration när sensornoder förändras eller byts ut
 • Integrationsplattformen LinkSmart och hur den kan användas för att integrera sensornätverk i .Net och Java
 • Generella integrationsprodukter och tjänster som Pachube/Cosm och IBM WebSphere
 • Big data
 • Stödet för IoT-området inom Big Data
 • Hur datamängder från ett IoT-system behandlas och lagras i molntjänster med NoSQL-teknik
 • Översikt av vilka möjligheter som finns idag och vad som är lämpligt för IoT-system
 • Design och utveckling av smarta tjänster med IoT
 • Vad kännetecknar en smart tjänst – diskussion om hur en traditionell produkt eller tjänst kan utvecklas med IoT
 • Med exempel hämtat från hälsa och friskvård, energi, fastighet, industri, logistik och smarta hem visar vi på hur IoT kan användas idag

Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!