Grunderna inom agil testning enligt ISTQB.
Förmedlande
Certifiering

Efter avslutad kurs finns möjlighet till examinering för att få en internationell ISTQB Agile Tester-certifiering.

Kursen täcker hela kursplanen för ISTQB Foundation Level Agile Tester.

Dag 1-2

Innehåll

 • Grunderna för agil programvaruutveckling
 • Komma ihåg grundkonceptet för agil programvaruutveckling baserat på det agila manifestet
 • Förstå fördelarna med hela teamets ansvar (whole team approach)
 • Förstå fördelarna med tidig och regelbunden återkoppling
 • Aspekter av agila angreppssätt
 • Komma ihåg angreppssätt för agil programvaruutveckling
 • Skriva testbara användarberättelser i samarbete med utvecklare och verksamhetsrepresentanter
 • Förstå hur retrospektiv kan användas som ett verktyg för processförbättring i agila projekt
 • Förstå nyttan och syftet med kontinuerlig integration
 • Känna till skillnaderna mellan iterations- och leveransplanering samt hur en testare skapar mervärde under dessa aktiviteter
 • Skillnaderna mellan traditionell testning och agil testning
 • Beskriva skillnaderna mellan testuppgifter i agila projekt och andra typer av projekt
 • Beskriva hur test- och utvecklingsuppgifter integreras i agila projekt
 • Beskriva vilken funktion oberoende testning har i agila projekt
 • Teststatus i agila projekt
 • Beskriva de verktyg och metoder som används för att kommunicera status för testning i agila projekt, inklusive testprogress och produktkvalitet
 • Beskriva processen för hur tester kan utvecklas under loppet av flera iterationer och förklara varför automatiserade tester är viktigt för att hantera regressionsrisken i agila projekt
 • Testarens roll och färdigheter i ett agilt team
 • Förstå vilka färdigheter (sociala, domän- och testrelaterade) som krävs av en testare i ett agilt team
 • Förstå testarens roll inom ett agilt team
 • Metoder för agil testning
 • Komma ihåg koncepten bakom testdriven utveckling, acceptanstestdriven utveckling och beteendedriven utveckling
 • Komma ihåg koncepten bakom testpyramiden
 • Sammanfatta testkvadranter och hur de är kopplade till testnivåer och testtyper
 • Utöva rollen som testare i ett Scrum-team i ett agilt projekt
 • Utvärdering av kvalitetsrisker och testuppskattning
 • Utvärdera kvalitetsrisker inom ett agilt projekt
 • Uppskatta mängden testarbete utifrån innehållet i iterationen och kvalitetsriskerna
 • Tekniker i agila projekt
 • Tolka relevant information som stöd för testuppgifter
 • Förklara för intressenter hur man definierar testbara acceptanskriterier
 • Skriva testfall för acceptanstestdriven utveckling utifrån en given användarberättelse
 • Skriva testfall för såväl funktionella som icke-funktionella egenskaper med black-box-testdesign utifrån givna användarberättelser
 • Utföra utforskande testning som en del av testarbetet inom ett agilt projekt
 • Verktyg i agila projekt
 • Komma ihåg de olika verktyg som är tillgängliga för testare utifrån hur de kan användas och vilka typer av uppgifter i agila projekt som de lämpar sig för

Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!