Fördjupat kravarbeteKravledning

I projekt och förvaltning
Förmedlande
Kursen är en påbyggnad för dig som redan behärskar grunderna i kravarbetet och som nu vill lära dig mera om att planera, leda och följa upp kravarbetet. 

Några områden som kursen behandlar är kravledning, kravstrategi, kompletterande insamlingstekniker, workshopledning, modellering och effektuppföljning med hjälp av mätetal.

Vi diskuterar även en kravledares arbetsuppgifter, befogenheter och ansvarsområden.

 

Du lär dig hur du leder och styr kravarbetet mot mätbara krav på en kostnadseffektiv nivå. Tekniker och metoder för planering, smart kravinsamling, modellering, spårbarhet och effektuppföljning.

 

Vi går igenom och övar praktiskt på kravledningsarbetets olika aktiviteter och tekniker så som workshopledning, vision, målstyrning, kravstrategi, kravplan, intressentanalys, begreppsmodulering, mätetal, gruppdynamik, prioriteringstekniker och användning av kreativitetsövningar för att lyckas med kravarbetet.

Kursen omfattar två dagar.

 

Våra övriga utbildningar inom området.

 

Lär dig hur du leder och styr kravarbetet mot mätbara krav

 

Kursen ger dig

 • Kravledning fokuserar mycket på praktiska tips och övningar som du kan använda dig av i ditt dagliga arbete, till exempel:
 • Ta fram kravstrategi/kravplan
 • Parvis prioritering
 • Begreppsmodellering
 • Intressentanalys
 • Tidsestimering
 • Målstyrning
 • Processmodellering 
 

Kurs för dig som

 • Kursen riktar sig till dig som ska arbeta med att leda kravarbetet, samla in krav eller följa upp kravarbetet. Kursen riktar sig även till dig som vill mäta och följa upp verksamhetsnyttan av införda krav, till exempel:
 • Kravledare
 • Kravanalytiker
 • Förvaltare
 • Beställare
 • Verksamhetsutvecklare
 • Systemägare
 • Projektledare
 • IT-arkitekter

Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!

Powered by fakta