Fördjupat kravarbeteKravledning

I projekt och förvaltning
Förmedlande

Några områden som kursen behandlar är kravledning, kravstrategi, kompletterande insamlingstekniker, workshopledning, modellering och effektuppföljning med hjälp av mätetal.

 • Planering av kravarbetet
 • Vision
 • Mål
 • Kravstrategi
 • Kravplan
 • Kravnivåer
 • Tidsestimering
 • Workshop
 • Planering
 • Ledning
 • Genomförande
 • Uppföljning
 • Kravinsamling
 • Insamlingstekniker
 • Intressentanalys
 • Rotorsaksanalys
 • Personas
 • Kravmodellering
 • Processmodellering
 • Begreppsmodellering
 • Prioritering och urval
 • Parvis
 • PENG
 • Röstningsprioritering
 • Riskbaserad prioritering
 • Visualisera prioriteringen
 • Urval
 • Kvalitet på kraven
 • Kvalitetskriterier
 • Detaljeringsgrad
 • Val av dokumentationsteknik
 • Spårbarhet
 • Mätbara krav
 • Verktygsstöd
 • Spårbara krav
 • Spårbarhet mellan krav
 • Påverkansanalys
 • Koppling mellan test och krav
 • Koppla krav mot mål och vision
 • Kravledare
 • Kravledarens arbetsuppgifter
 • Kravledarens befogenheter
 • Kravledarens ansvar
 • Styrning av kravarbetet
 • Ledarskapsstilar
 • Gruppdynamik
 • Kreativitetshöjare
 • Uppföljning
 • Mätetal
 • Effektanalys
 • Måluppföljning
 • Avslutning
 • Sammanfattning av kursen
 • Tips för vidare läsning
 • Användbara länkar

Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!