Lean, Agile, ProduktutvecklingLeading SAFe 5.1 i praktiken

Certifierad SAFe Agilist – Scaled Agile Framework (SAFe)
Förmedlande
Certifiering
Lär dig hur du får Lean och Agile att fungera på riktigt i din organisation. Den här kursen ger dig en fördjupad förståelse för principerna bakom SAFe samt hur du tillämpar ramverket i praktiken.

Att få ordning på multi-team strukturer och multipla backlogs är avgörande för att lyckas med Agile i stor skala. SAFe är det ramverk som börjat anammats och som framgångsrikt prövats i stora organisationer världen över. 

  • Syftet med SAFe är att:
  • Öka affärsnyttan av IT-utveckling med hjälp av agila metoder
  • Förbättra din organisations konkurrenskraft, produktivitet, och kvalitet
  • Öka motivation, delaktighet och glädje hos alla som arbetar med programvaruutveckling

Efter avslutad kurs kommer du att förstå hur ramverket stödjer exempelvis Lean Thinking, Agile Development, SAFe, Scrum, XP, Agile Release Train, Agile Portfolio Management, Agile Architecture och Scaling Leadership.

Detta är en kurs för dig som vill få skalad Agile att fungera i praktiken, helt enkelt.

Detta är en kurs för dig som vill få skalad Agile att fungera i praktiken, helt enkelt

Introduktion


 

SYFTE

Kursen ger dig

Syftet med kursen är att förbereda ledare med leveransansvar att använda SAFe i praktiken ute i sina organisationer. Kursen är också en förutsättning för certifieringen SAFe Agilist (SA).

  • Under kursen lär du dig:
  • Grunderna i SAFe utifrån ett Lean och Agile-tänkande
  • Hur SAFe organiserar regelbundna leveranser med hjälp av Agile Release Trains
  • Hur du planerar och samordnar leveransenheter bestående av 25-150 personer (och kopplar ihop flera enheter som hanterar upp till flera tusen personer) 
  • Både en teknisk och affärsmässig integreringsprocess
  • Hur du blir ännu bättre på att leda stora organisationer med kunskapsarbetare

MÅLGRUPP

Kurs för dig som

Kursen riktar sig till ledare med leveransansvar inom IT samt förändringsledare i stora organisationer. Det är roller som ofta arbetar med leveranser inom program och projektportföljer samt affärs- och värdeutveckling.

Dessa återfinns inom bank och finans, försäkringar, telekom, retail, energi, tillverkande industrier och offentliga förvaltningar.

Kursdeltagare bör ha cirka fem års erfarenhet inom utvecklingsteam med leveransansvar.

agile-extreme-logga 

Denna utbildning genomförs på uppdrag av Agile extreme

 

Våra övriga kurser inom området


Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!