Skapa resultat med superfart
Vid förfragan

Kursen utgår ifrån en organisation och följer ett agilt affärsutvecklingsprojekt från start till mål, samtidigt som vi tittar på vilka konsekvenser det får för ledarskap, arbetssätt och organisatorisk design. 

Vi går igenom vad du som chef och ledare behöver göra för att få ut nyttan av Agile. Under projektet blandar vi teori med exempel och diskussioner för att skapa de "aha"-upplevelser som ger en bred förståelse för vad, varför och hur. 

Vi är noga med att ge praktiska, konkreta metoder och verktyg till dig som chef och ledare, som du kan börja använda och implementera direkt efter kursen, och på att täcka den större organisatoriska designen samtidigt som fokus ligger på att få det här att fungera i praktiken.

Exempelvis behandlar kursen hur du sparar tid genom att vara närvarande vid vissa specifika workshops och planeringstillfällen, prioritering genom konkreta planeringssätt såsom MoSCoW.

Du får också veta mer om att utnyttja sprint review på bästa sätt, The 24 hour impediment, Daily stand-up som verktyg för mig som chef, Sprint och release burn-down, att ställa rätt frågor och att stödja rätt saker.

Dag 1-2

Innehåll

 • Varför Lean och Agile?
 • Drucker's utmaning
 • Business Case – riktiga pengar
 • Att bli Lean genom Agile – en jämförelse
 • Strategiska fördelar
 • Bevisat, mätbart – en översikt
 • Lean och agila grunder – det organisatoriska perspektivet
 • Den organisatoriska resan
 • Paradigmskiften i mindset
 • Nya designmönster
 • Ramverk för skalning, inklusive SAFe
 • Teamet som den organisatoriska grunden
 • Delivery Engine-konceptet
 • Mindset och värde
 • ROI-team som samarbetar
 • Spridda organisationer
 • Globalt, lokalt, outsourced
 • Den personliga resan
 • Fulla kalendrar vs tomma kalendrar
 • Släcka brander vs bygga strukturer
 • Ledare med självkännedom
 • Mätbar framgång
 • Leveransförmåga
 • Produkten på marknaden
 • Resan i mognadsnivåer
 • Det första steget
 • Det andra steget
 • Att ta nästa steg – vilket steg är du på?
 • Hur når man framgång?
 • Din resa, i din organisation
 • Från teori till praktik – för dig
 • Dina nya strukturer
 • Dina nya designmönster
 • Mätetal i praktiken
 • Din plan, från pilotprojekt till hela lösningen

Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!