Agila metoder för cheferLean and Agile for Strategic Leaders

Skapa resultat med superfart
Vid förfragan
Scrum, Lean och andra agila angreppssätt har visat på stora framgångar de senaste 15 åren. Som namnet Agile antyder handlar det om att nå resultat snabbt under trycket av krav på flexibilitet och marknadsanpassning.

Det agila konceptet är så framgångsrikt att det har blivit närmast en filosofi för hur team och organisationer kan öka produktiviteten, kvaliteten och precisionen i sina leveranser.

 • De organisationer som gjort resan kan vittna om:
 • Ökad lönsamhet
 • Nöjdare kunder
 • Mer engagerade medarbetare. 

Många agila projekt och processer har dock probem att leverera på grund av problem med den omgivande kulturen och organisationen.

För att skapa affärsnytta med superfart och ta kontinuerlig förbättring på allvar så behöver du som chef och ledare ta konsekvensen av ett agilt arbetssätt på allvar.

Begrepp som team design, produktägarhierarki och organisatorisk design är här avgörande, när det handlar om att reproducera den framgång som skett lokalt genom hela organisationen. 

Kursen omfattar två dagar.

Våra övriga utbildningar inom området.

Ta nuet och framtiden på allvar – designa er organisation för framgång

Syfte

Kursen ger dig

Efter kursen har du en god förståelse för de senaste trenderna inom organisatorisk design. Du förstår vilka designmönster som används inom framgångsrika företag och hur du kan tillämpa dem i din värld.

Du har med dig en påbörjad roadmap för hur du kan gå vidare och tillämpa detta inom din organisation för att få ut nytta, lönsamhet och ökad produktivitet i praktiken.

 • Lean and Agile for Strategic Leaders bygger på lång erfarenhet och allmänt erkända agila angreppssätt, och innehåller bland annat:
 • Grunderna inom Lean och Agile med ett organisatoriskt helhetsperspektiv
 • Skalningsramverk för framgång inklusive SAFe, Scrum of Scrums etc.
 • Den organisatoriska resan – Release Trains, backloghierarkier, produktägarhierarkier, Multi-team design, etc. 
 • Den personliga resan
 • Agil styrning av verksamhetsprocesser
 • Program- och portföljhantering, fokus på rätt projekt med inriktning på affärs- och verksamhetsvärde
 • Att stödja ett agilt införande på rätt sätt
 • Konsekvenser i ledarskap och kultur
 • Globalt, lokalt, outsourcing och distribuerade team

Målgrupp

Kurs för dig som

 • Lean and Agile for Strategic Leaders riktar sig exempelvis till dig som är verksam som:
 • Chef
 • Ledare
 • Projektkontor
 • Projektledare
 • Förändringsledare
 • Scrum Master
 • Agile Coach
 • Product Owner
 • Verksamhetsutvecklare

Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!