Skapa resultat med superfart
Vid förfragan

I den här kursen går vi i rask takt igenom de befintliga organisatoriska desginmönster och principer som visat sig fungera i framgångsrika organisationer.

Vi ser på hela bilden, från design av enskilda team till design av hela organisationer med multipla team och tusentals anställda. Vi bekantar oss med olika fungerande ramverk för skalning, däribland SAFe™ som just nu vinner mark på bred front.

Lean and Agile for Strategic Leaders™ ger dig verktygen du behöver för att framgångsrikt designa och bygga din agila organisation.

Kursen bygger på mer än 15 års erfarenhet av agilt införande och organisatorisk skalning inom allt från små företag till Nordens största organisationer.

Vad är Agile?

Agile är ett samlingsnamn för ett antal angreppssätt, principer och värderingar som alla bygger på samma princip, nämligen korta och kontrollerbara steg som styrs mot ett tydligt mål. 

Det handlar om värde, om att få levererbart värde ur händerna till kund (nu!). Agile handlar också om team, medarbetare och människor, om att skapa engagemang och passion.

De mest kända metoderna är Scrum, Lean och XP. Hundratusentals projekt har provat angreppssätten och mycket stora positiva effekter på värde, tid, kostnad och kvalitet har rapporterats från många håll.

Om innehållet relaterat till de agila metoderna

Det finns flera olika angreppssätt inom den agila familjen. Den här kursen fokuserar framför allt på de grundläggande värderingarna, arbetssätten och de organisatoriska konsekvenserna av dessa, och innefattar därför alla de största angreppssätten, till exempel Scrum, Lean, Lean Startup med flera.

  • Exempel på affärsnyttan med Agile är:
  • Synsätt fokuserat på nytta och lönsamhet
  • Ökad produktivitet
  • Gladare medarbetare
  • Nöjdare kunder
  • Inbyggd kompetensöverföring
  • Konkreta verktyg - du kommer igång fort
  • Högre kvalitet

Lärare

Utbildningsledare

Per-Magnus SkooghPer-Magnus Skoogh har många års erfarenhet av att använda och införa agila processer och arbetssätt. Han var bland de första i Sverige med att börja använda formellt definierade agila arbetssätt, när han började arbeta med DSDM/Atern för 15 år sedan.

Sedan dess har Per-Magnus använt Scrum, XP och andra agila tekniker i projekt i Sverige, Tyskland och England. Idag hjälper han och hans kollegor kunder att ta till sig olika agila tekniker med fokus på ökad verksamhetsnytta.

Mats JarnemalmMats Janemalm har varit konsult inom system- och verksamhetsutveckling i många år och intresserar sig av spannet från verksamhetsutveckling, processer och modellering till teknik, arkitektur och design. 

Mats har arbetat många år som projektledare och har flera certifieringar, inklusive Scaling Agile Framework (SAFe).

Kursen genomförs tillsammans med vår samarbetspartner mPeira.

Praktisk information

Kursens upplägg

Kursen omfattar två dagar. Kort efter anmälan får du en bekräftelse per e-post, tillsammans med all praktisk information. I priset ingår kursdokumentation, lunch och kaffe.

Förkunskaper

Det krävs inga förkunskaper. Dock för att få ut så mycket som möjligt av kursen bör du ha erfarenheter som ledare/chef, kund, beställare eller projektledare.

FÖRETAGSUTBILDNING

Finns som företagsutbildning

Utbildningen kan genomföras internt, antingen på plats hos er eller i våra lokaler. Den kan även anpassas med skräddarsytt innehåll från den egna verksamheten.

När utbilda internt?

Står hela eller delar av organisationen inför en förändring? I en situation när flera i samma organisation behöver en ny utbildning, är en företagsanpassad lösning ett bra och kostnadseffektivt alternativ. 

Vi är också behjälpliga med hela agila transformationer, av avdelningar eller hela organisationer, från ett enskilt team till multi-team strukturer med flera tusen anställda.

Intresseanmälan

Namn

E-post

Telefonnumer

Antal deltagare

Ort

Datum


Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!