Dimensionsmodellering enligt Kimball+Modellering och utveckling av beslutsstöd

Metoder för bästa resultat
Vid förfragan
Kursen behandlar utformningen av en lämplig beslutsstödsarkitektur samt hur man tar fram modeller för att underlätta såväl lagring som analys av verksamhetens samlade information.

Olika modelleringsansatser kommer att belysas, vi kommer exempelvis titta närmare på Inmons renodlade normaliserade strukturer, modellering enligt Data Vault-metoden, Ankarmodellering samt naturligtvis dimensionsmodellering enligt Kimball.

Andra delar av kursen behandlar Big data och hur man på ett lämpligt sätt hanterar denna, liksom en översikt om lagringsformer för denna information (NoSQL och NewSQL). Ett kortare avsnitt om lämpliga metoder för ETL (ExtractTransformLoad) ingår också.

Kursen omfattar tre dagar.

Våra övriga utbildningar inom området.

Ett stöd för att fatta korrekta beslut inom olika verksamheter

Syfte

Kursen ger dig

  • Efter genomförd utbildning har du goda kunskaper i:
  • Olika sätt att skapa en arkitektur för ert beslutsstöd
  • Att skapa såväl övergripande informationsmodeller som detaljerade dimensionsmodeller

Du erhåller även övergripande kunskaper i behandling av information som inte är strukturerad på konventionellt sätt (Big data) samt lagring av information som inte passar att lagra i konventionella relationsdatabaser (NoSQL)

Målgrupp

Kurs för dig som

  • Du som vill öka din kunskap om utformningen av informationsmodeller för att underlätta arkitektur, lagring och analys av information, speciellt:
  • Praktiserande IT- och verksamhetsutvecklare med intresse för beslutsstöd
  • Verksamhets- och IT-arkitekter
  • Beställare av beslutsstöd

Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!