Metoder för bästa resultat

Vi går igenom olika arkitekturer för hur man kan utveckla ett system för beslutsstöd. Kursen består av såväl teoretiska avsnitt som ett flertal övningar.

Dag 1-3

  • Innehåll:
  • Arkitekturval – teorier baserade på konventionella normaliserade strukturer, teorier baserade på dimensionsmodeller, teorier baserade på Data Vault-metoden, agil utveckling
  • Modellering av ett grunddatalager – konventionell modellering med normaliserade strukturer, Data Vault-modellering, Ankarmodellering 
  • Modellering av ett analysdatalager – dimensionsmodellering
  • Begreppet Big data och dess påverkan på såväl arkitektur som förhållningssätt
  • Nya lagringsmetoder – NoSQL-databaser och NewSQL-databaser
  • Nya metoder och synpunkter avseende datatillförsel till ett beslutsstöd (ETL)

Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!